Tracking with Merchize

Các Thiết Lập Tracking Trong Settings Của Merchize
Các Thiết Lập Tracking Trong Settings Của Merchize Ở phần này bạn có thể gẵn mã pixel, tag manager cho các hệ thống Quảng Cáo như: Google Tag Manage...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:07 AM
Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel
Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel ID. Login vào Facebook và vào Ads Manager Account. Ở góc trên bên trái. bạn ấn vào Ads Manager để mở menu và chọn Events Man...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:12 AM
Hướng Dẫn Lấy Bing Site Verification Code
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bing của bạn > Gõ URL website của bạn. Bước 2: Tìm đến phần xác minh site, chọn Option 2: Copy and paste a <meta&g...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:13 AM
Hướng Dẫn Lấy Google Site Verification Code
Thường bạn sẽ cần Google site verification code để xác minh với Goolge Shopping. Tuy nhiên, nếu đã add Analytics thì bạn cũng tự động được xác minh page với...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:15 AM
Hướng Dẫn Lấy Google Conversion Tracking Code
Hướng dẫn lấy Google conversion tracking code Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn. Bước 2: Click vào Tool, chọn mục Conversions ở dưới m...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:17 AM
Hướng Dẫn Lấy Google Analytics Tracking ID
Truy cập vào Google Analytics và đăng nhập vào tài khoản Google Analytics tương ứng của bạn.   Ở cột Menu, chọn Admin ở dưới cùng bên trái. Ở cột P...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:18 AM
Hướng Dẫn lấy Google Tag Manager Container ID
Hướng dẫn lấy Google Tag Manager Container ID Truy cập vào Google Tag Manager (GTM) Nếu chưa có tài khoản GTM, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản mới. C...
Thu, 16 Jul, 2020 at 10:19 AM
Hướng dẫn cài multipixel bằng GTM
Thêm Template Facebook Pixel vào Tag Sau khi đăng nhập vào Google Tag Manager, bạn vào Templates > Tag Templates > Search Gallery   Danh sách...
Mon, 20 Jul, 2020 at 9:08 AM
Hướng Dẫn Cài Đặt Conversion Tracking Trong Google Tag Manager
Tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi (AdWords Conversion Tracking) giúp bạn biết được mức độ hiệu quả của lượt nhấp vào quảng cáo dẫn đến hoạt động của khách ...
Thu, 27 Aug, 2020 at 2:39 PM
Giới Thiệu Tính Năng Generate Tracking Time & Hướng Dẫn Forward Mail Cho Team Member
Hiện nay, Sellers có thể chọn thay đổi thời gian nhận Tracking với tính năng ‘Customize Tracking Generation Time’ dành cho Store Admin. Tính năng có chế độ ...
Tue, 15 Sep, 2020 at 9:34 AM