Các Thiết Lập Tracking Trong Settings Của Merchize


Ở phần này bạn có thể gẵn mã pixel, tag manager cho các hệ thống Quảng Cáo như:

 • Google Tag Manager: Trình quản lý thẻ của Google. Nếu bạn đang dùng Google Tag Manager, bạn có thể chèn GTM Container ID của bạn ở đây.
 • Google Analytics: Bạn có thể kết nối với Google Analytics để xem các thông số thống kê về traffic, .v.v. ở đây bằng cách điền Google Analytics Tracking ID của bạn vào đây.
 • Google conversion tracking: code track tỷ lệ chuyển đổi của Google nếu bạn dùng quảng cáo tìm kiếm của Google – Google Ads.
 • Google site verification code: Thông tin xác minh site đối với các sản phẩm/dịch vụ của Google như Google Shopping.
 • Facebook Pixel: do Facebook cung cấp để gắb vào trang web để theo dõi, đo lường và tối ưu hóa, cũng như tạo tệp đối tượng remarketing cho chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể nhập Facebook Pixel ID của bạn vào đây để kết nối store với Facebook.
 • Bing Tracking: Thông tin xác minh site đối với Bing.

Hướng Dẫn Cách Lấy GTM Container ID, Analytics Tracking ID và Facebook Pixel ID, .v.v.

Mục lục

a. Google Tag Manager Container ID

b. Google Analytics Tracking ID

c. Facebook Pixel ID

d. Google conversion tracking code

e. Google site verification code

f. Bing site verification code

A. Hướng Dẫn Lấy Google Tag Manager Container ID

 • Truy cập vào Google Tag Manager (GTM).
 • Nếu chưa có tài khoản GTM, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản mới. Click vào nút Create Account.

 • Sau đó điền đầy đủ thông tin yêu cầu và làm theo hướng dẫn.

 • Cuối cùng, khi account đã được tạo, bạn sẽ thấy GTM container ID ở phía trên bên phải của page. Nó có dạng như sau:

 • Copy và Paste vào setting của Merchize.

B. Hướng Dẫn Lấy Google Analytics Tracking ID

 • Truy cập vào Google Analytics và đăng nhập vào tài khoản Google Analytics tương ứng của bạn.
 • Ở phía trên bên trái, chọn tài khoản Google Analytic cho website của bạn.
 • Ở cột Menu, chọn Admin ở dưới cùng bên trái.
 • Ở cột Property chọn Property Settings.
 • Copy Tracking ID như trong hình và paste vào Settings của Merchize.

Merchize Google Analytic ID

 

C. Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel ID

 • Login vào Facebook và vào Ads Manager Account.
 • Ở góc trên bên trái. bạn ấn vào Ads Manager để mở menu và chọn Events Manager.
 • Ở đây bạn sẽ thấy danh sách các pixel của mình.
 • Copy và Paste vào Settings của Merchize.

D. Hướng Dẫn Lấy Google Conversion Tracking Code

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 • Bước 2: Click vào Tools & Settings, chọn mục Conversions ở dưới mục Measurement.

 • Bước 3: Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến mục Conversion Actions. Tạo một conversion mới rồi chọn mục Website để track sale trên website trên platform merchize của bạn.

 • Bước 4: Hoàn thành các mục về cài đặt của conversion bao gồm: Đặt tên cho conversion, chọn category của loại conversion này(purchase/sale, sign-up, lead, view of a key page, other.v.v.). Sau đó bấm Create and Continue để tạo conversion.

 • Bước 5: Đến đây, Google Ads sẽ hỏi bạn muốn lấy mã cài đặt loại gì, chọn “Install the tag yourself”.

 • Bước 6: Copy phần thông tin trong mục Send To và paste vào phần Google Conversion Tracking của Merchize. Tracking code sẽ có dạng AW-123456/ABCDEF…

Như vậy là bạn đã cài đặt được Google Conversion Tracking và có thể bắt đầu track hiệu quả các campaign của bạn rồi.

E. Hướng Dẫn Lấy Google Site Verification Code

Thường bạn sẽ cần Google site verification code để xác minh với Goolge Shopping. Tuy nhiên, nếu đã add Analytics thì bạn cũng tự động được xác minh page với Google shopping. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký site với Google Shopping và lấy verification code:

 • Bước 1: Vào https://merchants.google.com và đăng ký thông tin.
 • Bước 2: Sau khi đăng ký xong và vào đến giao diện Google Shopping, bạn sẽ thấy Google hiện thông báo xác minh quyền sở hữu URL như hình dưới, bạn chọn Khắc Phục.
 • Bước 3: Sau đó, bạn chọn Tôi có quyền truy cập vào máy tính của mình và copy đoạn mã trong ngoặc kép như trong hình.

 • Bước 4: Paste đoạn mã vào Settings trong Merchize, rồi lưu lại.
 • Bước 5: Sau đó, quay lại Google shopping, click vào Xác minh URL để xác minh website của bạn.

F. Hướng Dẫn Lấy Bing Site Verification Code

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bing của bạn > Gõ URL website của bạn.

Bước 2: Tìm đến phần xác minh site, chọn Option 2: Copy and paste a <meta> tag in your default webpage (hoặc Sao chép và dán thẻ <meta> vào trang web mặc định của bạn).


Bing Veritification Code_Merchize

 

Bước 3: Sau đó, tương tự với Google Site Verification code, bạn copy nội dung trong mục content vào phần Bing tracking trên Merchize.


Bước 4: Quay lại tab xác minh của Bing, click Verify để xác minh site.

Như vậy bạn đã xác minh được store trên Bing.