Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel ID.

  1. Login vào Facebook và vào Ads Manager Account.
  2. Ở góc trên bên trái. bạn ấn vào Ads Manager để mở menu và chọn Events Manager.
  3. Ở đây bạn sẽ thấy danh sách các pixel của mình.
  4. Copy và Paste vào Setting Của Merchize.


Facebook Pixel-Merchize