Thường bạn sẽ cần Google site verification code để xác minh với Goolge Shopping. Tuy nhiên, nếu đã add Analytics thì bạn cũng tự động được xác minh page với Google shopping. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký site với Google Shopping và lấy verification code:


  • Bước 2:  Sau khi đăng ký xong và vào đến giao diện Google Shopping, bạn sẽ thấy Google hiện thông báo xác minh quyền sở hữu URL như hình dưới, bạn chọn Khắc Phục.


Google Site Vetification-Merchize

 

  • Bước 3:Sau đó, bạn chọn Tôi có quyền truy cập vào máy tính của mình và copy đoạn mã trong ngoặc kép như trong hình.


Google Site Vetification_Merchize

 

  • Bước 4:Paste đoạn mã vào Settings trong Merchize, rồi lưu lại.


  • Bước 5: Sau đó, quay lại Google shopping, click vào Xác minh URL để xác minh website của bạn.