Migrating to Merchize

Bulk Import Sản Phẩm – Import Hàng Loạt Sản Phẩm
Bulk Import sản phẩm – Import Hàng Loạt Sản Phẩm. Merchize đã hỗ trợ tính năng Import hàng loạt sản phẩm bằng file CSV. Với tính năng này, bạn có thể để...
Thu, 16 Jul, 2020 at 11:10 AM
Hệ Thống Import Sản Phẩm
Để tiện cho việc chuyển đổi từ các hệ thống tee platform hoặc store khác về Merchize, bạn có thể sử dụng tính năng Importer của Merchize để nhanh chóng đẩy ...
Thu, 16 Jul, 2020 at 11:16 AM
Import Sản Phẩm Hàng Loạt Từ Shopify Về Store Merchize Của Bạn
Trong bài viết này, Merchize sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy export link tất cả các sản phẩm trên store Shopify của bạn để import về Merchize. Đầu tiên, b...
Thu, 16 Jul, 2020 at 11:17 AM
Hướng Dẫn Import Orders Thủ Công Trên Merchize
Trên hệ thống của Merchize có 2 loại order là: Internal order ( khách đặt trực tiếp trên platform Merchize). External order (khách đặt trên các platform ...
Thu, 16 Jul, 2020 at 11:22 AM
Hướng Dẫn Sửa Hàng Loạt Description Các Sản Phẩm (Bulk Edit Description)
Bước 1: Tại trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập phần Products Bước 2 Tick chọn các sản phẩm cần sửa mô tả hoặc tick chọn ô vuôn...
Thu, 16 Jul, 2020 at 11:24 AM