Trong bài viết này, Merchize sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy export link tất cả các sản phẩm trên store Shopify của bạn để import về Merchize.


Đầu tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn và vào phần Products, chọn Export để nhận file CSV có chứa thông tin tất cả các sản phẩm của bạn. 


Nếu store của bạn có nhiều product, bạn có thể sẽ phải đợi 1 thời gian để Shopify tạo file và gửi về Mail của bạn. Sau đó, bạn mở file export CSV đó ra:


File này sẽ chứa tất cả các thông tin về từng product và variation của chúng. Ở đây quan trọng nhất là cột đầu tiên - cột Handle. Cột này chứa slug của tất cả các sản phẩm.


Tiếp theo, bạn copy cột Handle này sang 1 sheet excel khác và vào mục Data, chọn Remove Duplicates để xóa những link trùng lặp đi (do mỗi variation sẽ tạo ra 1 link nên có nhiều link trùng lặp).


Sau khi xóa link trùng lặp, bạn sẽ được cột Handle như hình dưới đây. Ở bên cạnh, cột B, bạn tạo 1 loạt các link có dạng https://<STORE CỦA BẠN>.myshopify.com/products/ . Làm như vậy để bước sau chúng ta nối giá trị của 2 cột để tạo thành đường link hoàn chỉnh cho từng product. Ví dụ như hình dưới đây:


Cuối cùng, ở cột C, ở ô C2, bạn dùng công thức =B2&A2 để nối giá trị cột B với cột A và bạn copy cho tất cả các ô còn lại.
Cuối cùng, bạn được kết quả như sau:


Đến bước này, bạn copy tất cả thông tin ở cột C, paste vào 1 file Excel mới và lưu lại với đuôi .CSV hoặc lưu lại theo hướng dẫn ở đây rồi dùng công cụ CSV Importer của Merchize để import toàn bộ các sản phẩm này vào store của bạn. Bạn có thể đọc thêm về công cụ Import hàng loạt từ các platform của Merchize tại đây.