Bulk Import sản phẩm – Import Hàng Loạt Sản Phẩm.

Merchize đã hỗ trợ tính năng Import hàng loạt sản phẩm bằng file CSV.


Với tính năng này, bạn có thể để Merchize tự động import hàng loạt sản phẩm từ các store khác của bạn mà không phải copy/paste link thủ công nữa.


Một file CSV mẫu sẽ có dạng như thế này, trong đó dòng đầu tiên “url,title,collections,tags” là để hệ thống nhận diện các giá trị bên dưới. Từ các dòng sau, bạn chỉ cần điền thông tin liên quan theo đúng thứ tự url, title, collections, tags. Trong đó, nếu Collections và tags có nhiều hơn một thì phải cho vào ngoặc kép và ngăn cách nhau bởi dấu phẩy:


Nếu bạn xem trên Excel, sẽ có dạng như thế này:

Sau khi chuẩn bị file CSV, bạn chỉ việc chọn file này trong phần Bulk Import của Merchize là hệ thống sẽ tự động import những item bạn đã liệt kê trong file.


Làm Thế Nào Để Tạo 1 File CSV Để Merchize Import?


Bạn có thể tạo bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, hoặc bằng Excel.


Với Excel, bạn chỉ cần tạo một sheet mới, với hàng đầu tiên bạn điền các giá trị: “url”,”title”,”collections”,”tags” và sau đó ứng với các ô đó, bạn điền thông tin của item mà bạn muốn import.

Cuối cùng, khi chỉnh sửa xong, bạn chọn Save As… rồi chọn định dạng là CSV.