Tính năng mới Create Order cho phép Sellers có thể đặt hàng trực tiếp trên Merchize Account chỉ với vài thao tác: 


Để tạo đơn hàng trên Merchize


1. Tại màn hình dashboard Merchize, chọn Orders >> Create Order 


2. Ở màn hình Create Order, bấm vào “Click to Add”  để chọn sản phẩm bạn muốn thêm vào order.


Ở cửa sổ 'Select Product" popup hiện lên, sẽ hiển thị list những sản phẩm đã tạo trên store. Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều item, nhiều màu & size khác nhau.


Hoặc nếu bạn muốn thêm mới sản phẩm, bấm “create new product”.


Trong Product tab, bấm Create Regular Products hoặc Create Campaign để tạo một hoặc nhiều Product.


* Xem thêm về hướng dẫn sử dụng tính năng Create Regular Product hay Create Campaign.


Click “Add to order” sau khi đã chọn xong sản phẩm.


Tiếp theo, nhập các thông tin về địa chỉ giao hàng, người nhận hàng,...
Kiểm tra lại sản phẩm & đơn hàng. Chọn Create Order để hoàn tất việc tạo đơn hàng. 3. Xem chi tiết đơn hàng

Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được tạo, bạn có thể xem lại chi tiết đơn hàng ở mục Order trên Dashboard.

Bạn cũng có thể thay đổi trực tiếp thông tin đơn hàng, hủy, sửa artwork... Chức năng này chỉ áp dụng cho đơn hàng đang trong trạng thái "Unfulfilled".

4. Thêm và chỉnh sửa tag

Với đơn hàng được tạo trên Merchize, phần tag sẽ chỉ edit được sau khi đơn đã được tạo thành công. 

Đặc biệt, với các đơn hàng TikTok Seller Shipping, bạn phải thêm tag "tiktok" vào mục "Tag".Cần làm gì để fulfill order đầu tiên?
Đối với store mới, bạn cần bật tính năng "Fulfillment by Merchize" để cho phép đẩy đơn trên store của bạn về hệ thống Fulfillment của Merchize. (Vào Setting > Fulfillment và tick chọn "Enable" fulfillment by Merchize) 
Bạn cũng có thể yêu cầu fulfill thủ công, process đơn theo quy trình riêng bằng cách liên hệ với team Support của Merchize. 


Hướng dẫn thanh toán cho đơn hàng
Sau khi đơn được tạo sẽ qua bước mapping (xử lý đơn) của hệ thống Fulfillment. Trong Order Detail hiển thị thông tin về Fulfillment Cost của order và sẽ có invoice được tạo trên store. 
Để thanh toán cho invoice bạn cần Nạp tiền vào store bằng cách Topup balance. (Chi tiết topup bạn có thể xem thêm ở đây). 
Để đơn được charged tự động và đẩy nhanh quy trình fulfill, bạn có thể nạp sẵn balance cho store.