Để tạo và upload sản phẩm Dropship trên Merchize, bạn đăng nhập vào trang Seller (seller.merchize.com), sau đó vào phần Product. Bạn sẽ thấy button tạo Product ở phía bên phải. Click vào đó để bắt đầu tạo sản phẩm và làm theo hướng dẫn như trong video dưới đây: