Để thanh toán phí dịch vụ của Merchize cũng như phí fulfillment trên Merchize, bạn cần đăng nhập vào trang Seller.Merchize.com và vào phần Billing.


Ở đây, bạn có thể xem đầy đủ thông tin thống kê về những chi phí sử dụng platform Merchize hay chi phí fulfillment, .v.v. Bạn cũng có thể xem lịch sử nạp tiền hay xem hóa đơn cho đợt tới của bạn.

Cách thức hoạt động của phần thanh toán khá đơn giản: Ở mục Credit, bạn có thể Top Up (nạp trước tiền vào tài khoản), sau đó hệ thống sẽ sử dụng số dư của bạn để thực hiện cho việc thanh toán phí subscription, phí transaction hay phí fulfillment.

Các Lưu Ý Liên Quan Đến Topup Thanh Toán

 1. Một ngày có 4 khung giờ kế toán Merchize check và approve payment: 8h30, 12h, 15h, 17h30.

 2. Khi bạn đã topup vào store mà không tiêu hết thì có thể yêu cầu rút ra bất cứ lúc nào, do đó để hạn chế delay xử lý đơn do tài khoản không đủ, Merchize recommend seller topup 1 khoản lớn để trừ dần vào phí fulfill rồi khi nào cần thì rút ra.
 3. Do lượng giao dịch lớn, seller vui lòng ghi rõ link store trong nội dung chuyển khoản để kế toán biết được mà approve đúng store.
 4. Khi chuyển khoản, hoặc chuyển vào PO sẽ có 1 sự delay nhất định do ngân hàng hold tiền trước khi chuyển cho Merchize nên kế toán phải đợi khi nào ngân hàng xử lý xong và chuyển cho Merchize thì mới approve được. Ví dụ bạn chuyển vào 9h, nhưng ngân hàng hold đến 13h mới xử lý xong thì 15h kế toán mới approve.
 5. Khi chuyển khoản liên ngân hàng, mã giao dịch của ngân hàng chuyển và ngân hàng nhận là khác nhau, nên bạn cần ghi rõ link store trong nội dung chuyển khoản để kế toán có thể check chính xác.


Để nạp thêm tiền vào tài khoản, có 4 cách là:

 • Chuyển khoản qua PO.
 • Chuyển khoản ngân hàng.
 • Chuyển tiền qua PayPal.
 • Chuyển khoản qua PingPong


1. Chuyển Khoản Qua PO

Trong mục Credit, bạn chọn Top Up, sau đó làm theo hướng dẫn, gồm có:

 • Chuyển khoản Payoneer theo tài khoản topup@merchize.co 
 • Rồi lưu lại Transaction ID.
 • Nhập số tiền bạn đã chuyển vào form Topup, nhập Transaction ID vào form Topup. Hoặc để dễ dàng đối chiếu, bạn có thể điền email Payoneer của bạn vào mục Note.

Để Merchize có thể nhanh chóng verify khoản thanh toán của bạn, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin như trên, tránh tình trạng chuyển khoản qua Payoneer nhưng không điền form topup sẽ gây khó khăn trong quá trình xác thực.

2. Chuyển Khoản Ngân Hàng

Trong mục Credit, bạn chọn Top Up, sau đó làm theo hướng dẫn, gồm có:

 • Chuyển khoản ngân hàng theo thông tin trong ảnh sau:


 • Lưu lại thông tin chuyển khoản của bạn.
 • Nhập số tiền bạn đã chuyển vào form Topup. Để dễ dàng đối chiếu, tại mục Transaction ID điền ID giao dịch. Tại mục Notes, điền nội dung "chuyển khoản cho store abc.com".

Để Merchize có thể nhanh chóng verify khoản thanh toán của bạn, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin như trên, tránh tình trạng chuyển khoản ngân hàng nhưng không điền form topup sẽ gây khó khăn trong quá trình xác thực.


Với hình thức chuyển khoản Bank Transfer: bạn nhập khoản tiền đã chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động quy đổi VND ra USD theo tỷ giá hiện tại, và ghi nhận giá trị USD vào tài khoản balance trên store.3. Chuyển Khoản Qua PayPal

Merchize chấp nhập chuyển khoản qua Paypal theo 2 hình thức và với các giao dịch chuyển khoản qua Paypal sẽ charge thêm 1 khoản phí.

Luồng tính phí qua PayPal:

    - Chuyển khoản qua tài khoản:  topup@merchize.co bằng hình thức Mass Payment - miễn phí giao dịch từ 1.12.2022 - 30.6.2023.

    - Chuyển khoản qua tài khoản:  pay@merchize.com bằng hình thức  Good & Services - mức phí 4%.

4. Chuyển Khoản Qua PingPong

Để chuyển khoản qua PingPong, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 • Chuyển khoản PingPong theo tài khoản topup@merchize.com 
 • Lưu lại Transaction ID.
 • Nhập số tiền bạn đã chuyển vào form Topup, nhập Transaction ID vào form Topup. Hoặc để dễ dàng đối chiếu, bạn có thể điền email PingPong của bạn vào mục Note.


Để giải quyết mọi thắc mắc nhanh nhất, vui lòng liên hệ support Merchize.