Để thanh toán phí & dịch vụ fulfillment trên Merchize, bạn cần sử dụng Store Balance.


Các cách nạp tiền vào tài khoản Store Balance:
Nạp tiền vào tài khoản bằng Payoneer


1. Các hình thức nạp tiền và mức phí:

- Instant Deposit (Nạp trực tiếp): 1%

- Standard Transfer (Chuyển tiền): Free

 


2. Quy trình topup tiền vào tài khoản:

(Nếu bạn chưa có tài khoản Payoneer, bạn cần truy cập vào Payoneer để thiết lập tài khoản)Instant Deposit


1. Đăng nhập vào tài khoản Merchize

2. Ở Sidebar menu, chọn Setting > đến trang Billing

3. Bấm vào logo Payoneer để kết nối với tài khoản (bạn có thể thiết lập mới hoặc thay đổi tài khoản). Thực hiện theo các bước để xác nhận kết nối

(Sau khi kết nối thành công, thì sẽ hiện trạng thái Active như ảnh dưới)


4. Để nạp tiền vào Balance, từ Billing, chọn Topup ở mục Credit

5. Chọn tab Instant Deposit > Payoneer

6. Điền thông tin topup

  • Amount: Nhập tổng tiền cần nạp + thêm khoản phí 1%.

Khi giao dịch được hoàn tất, balance sẽ ghi nhận khoản tiền thực nhận (trừ đi phí 1% trên số tiền bạn thanh toán).

Giả sử: bạn muốn thanh toán 50$ để fulfill, thì tổng tiền bạn cần nạp là 50.5$.

  • Note: nhập ghi chú giao dịch (không bắt buộc).


7. Nhấn Submit, xong Confirm.Nhập mã Code Payoneer gửi đến tài khoản để xác nhận giao dịch.
Standard Transfer


1.Chuyển tiền đến tài khoản topup@merchize.co

2. Điền thông tin topup:

  • Amount: Nhập tổng tiền cần nạp + thêm khoản phí giao dịch.

Khi giao dịch được hoàn tất, balance sẽ ghi nhận khoản tiền đã chuyển.

  • Note: nhập ghi chú giao dịch (không bắt buộc).


3. Nhấn Submit để request xác nhận giao dịch.>>> Sau khi giao dịch được xác nhận thành công, tiền sẽ được nạp vào Store Balance và hiện trạng thái “Approved”.