Để thanh toán phí fulfillment trên Merchize, bạn cần sử dụng Store Balance.


Các cách nạp tiền vào tài khoản Store Balance:

 • Nạp/Chuyển khoản qua PO.

 • Chuyển khoản ngân hàng.

 • Nạp/Chuyển tiền qua PayPal.

 • Chuyển khoản qua PingPong.


Nạp tiền vào tào khoản bằng Paypal


1. Các hình thức nạp tiền và mức phí:

 

Hình thức

Instant Deposit
(Nạp trực tiếp)

Standard Transfer – 

Mass Payment

(Chuyển tiền)


Standard Transfer – Goods & Services
(Chuyển tiền)

Mức phí

4%

0%
(Áp dụng từ 1/12/2022 đến 30/12/2023)

4%2. Quy trình topup tiền vào tài khoản:

Vào Admin > Billing > bấm chọn Topup

Follow theo các bước trong cửa sổ popup:


Instant Deposit


 1. Chọn tab Instant Deposit

 2. Điền thông tin topup

 • Amount: Nhập tổng tiền cần nạp + thêm khoản phí 4%.

Khi giao dịch được hoàn tất, balance sẽ ghi nhận khoản tiền thực nhận (trừ đi phí 4% trên số tiền bạn thanh toán).

Giả sử: bạn muốn thanh toán 50$ để fulfill, thì tổng tiền bạn cần nạp là 52$.

 • Note: nhập ghi chú giao dịch (không bắt buộc)

 1. Chọn phương thức thanh toán: bằng tài khoản Paypal hoặc thẻ Credit/Debit.
Standard Transfer

 1. Chuyển tiền bằng hình thức “Mass Payment" hoặc “Good & Services" đến tài khoản topup@merchize.co

 2. Điền thông tin topup:

 • Amount: Nhập tổng tiền cần nạp + thêm khoản phí giao dịch.

Khi giao dịch được hoàn tất, balance sẽ ghi nhận khoản tiền thực nhận (trừ đi phí trên số tiền bạn nạp - tùy theo hình thức chuyển khoản).

 • Note: nhập ghi chú giao dịch (không bắt buộc).
>>> Sau khi giao dịch được xác nhận thành công, tiền sẽ được nạp vào Store Balance và hiện trạng thái “Approved”.