Tính năng tích hợp của Merchize giúp các seller có thể bán hàng đa nền tảng và quản lí nhiều store cùng lúc trên 1 hệ thống duy nhất, đồng thời đồng bộ đơn hàng về Merchize để xử lý & fulfill. 


Hệ thống cho phép tạo sản phẩm trực tiếp trên Merchize & đồng bộ listing đa kênh, chưa hỗ trợ đồng bộ cho sản phẩm được import từ nền tảng khác về Merchize.


Để bắt đầu đồng bộ sản phẩm từ Merchize lên nền tảng eBay, trước tiên bạn cần phải thiết lập kết nối store eBay với Merchize
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Merchize.
 2. Từ Dashboard > chọn Integration > eBay.
 3. Đảm bảo tích chọn "I have read and agreed with the documentation" để đồng ý đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể sử dụng tính năng này. Sau đó, click vào Copy Amazon App URL button để lấy link truy cập cấp phép ứng dụng. 
 4. Tiếp theo, mở cửa sổ mới (hoặc mở trên VPS, máy tính tương ứng cho riêng eBay accounts) & paste link đã copy ở bước trên để đăng nhập vào eBay Seller của bạn. 
 5. Màn hình cấp phép ứng dụng mở ra. Sau đó nhấn I agree đồng ý với điều khoản.
 6. Thiết lập marketplaces cho từng stores được connected.1. Mô tả các trạng thái Listing: 

Cột "Connected Platforms" sẽ hiển thị thông tin các store eBay đã đồng bộ thông tin product. 


Trong đó, các trạng thái của quá trình đồng bộ sẽ được thể hiện bằng các màu sắc icon như sau:Icons
Status
Màu nguyên bản
Đồng bộ thông tin product thành công (trạng thái là Published)
  Màu vàng
Đã đồng bộ thông tin product, sau đó có chỉnh sửa nhưng chưa đồng bộ lại
  Màu xám
Đang đồng bộ thông tin product 
  Màu đỏ
Đồng bộ thông tin xảy ra lỗi (trạng thái Error)
2. Đồng bộ thông tin product
 


 * Đồng bộ từng product


Để đồng bộ từng product lên eBay, người dùng cần thao tác trong chi tiết của product.


Bước 1: Tạo product mới hoặc vào chi tiết product cần đồng bộ lên eBay. (Tìm hiểu thêm về quy trình tạo sản phẩm Create Regular Product hoặc tạo chiến dịch Create Campaign).

Một số lưu ý khi tạo sản phẩm để list lên eBay:


- Tittle sản phẩm tối đa là 80 kí tự.
- Giá variant sản phẩm lớn hơn 0.99 USD.

- Listing chỉ tạo tối đa 1 product type và không quá 25 variants.

- Sản phẩm chứa ít nhất 1 ảnh variant.
- Description sản phẩm không được bỏ trống và =< 4000 ký tự, cho phép đồng bộ thông tin với định dạng HTML.
- Sync tối đa 12 ảnh cho 1 listing: có thể bao gồm ảnh trong Product gallery & ảnh của variants.

Notes:

- Khi sản phẩm có hơn 2 Attributes (chẳng hạn gồm Size, Color) thì khi sync sang eBay sẽ được gộp & chuyển thành combined variants (Ví dụ nếu tạo 1 sản phẩm Hoodie có Size: S, Color: Black I White, thì sẽ thành variants dạng: Hoodie-S-Black, Hoodie-S-White).

- Listing sẽ hiển thị số lượng (tồn kho) tối đa cho 1 product variant là 99 trên eBay


Bước 2: Tại cột "Connected Platforms", click "Publish" để đồng bộ thông tin lên eBay. (hoặc Save product để lưu lại)


 • Cửa sổ mới hiện lên, tìm & chọn danh mục sản phẩm theo các category có sẵn trên eBay.

Note: Để hiển thị list category gợi ý, seller phải setting đầy đủ marketplace ứng với store eBay ở bước kết nối tích hợp với eBay.Sau khi chọn category, màn hình sẽ hiển thị listing profiles tương ứng với cấu hình của store eBay bạn chọn. Nếu chưa tạo thì người dùng cần vào tài khoản eBay và cài đặt trước.


Ở drop-down list, bạn cần gán các giá trị bắt buộc cho listing (chẳng hạn như brand, size, length, width, height, type, color, style, return policy, payment methods, shipping info, attributes, inventory location, ...).


 • Khi hiện trạng thái Published là mặc định listing sẽ được Active trên cửa hàng eBay. (người dùng nên xem lại và check kĩ tất cả các thông tin trước khi bấm publish).


* Hiện tại, Merchize chỉ cho phép sync từng product lên eBay, chưa hỗ trợ sync hàng loạt products cùng lúc.3. Chỉnh sửa & cập nhật thông tin product lên eBay:


Di chuyển vào màn hình product detail và chỉnh sửa thông tin.


Sau khi chỉnh sửa thông tin bất kỳ và nhấn Save Product thì hệ thống tự động chuyển sang trạng thái đã chỉnh sửa, icon store được tích hợp sẽ chuyển sang màu vàng. Bấm Update để đồng bộ lại.

 

Lưu ý: Merchize chỉ đồng bộ sản phẩm & thông tin một chiều từ Merchize --> eBay. Để chỉnh sửa sản phẩm, bạn cần thao tác trên Merchize sau đó publish lại thông tin lên eBay, không sửa trực tiếp trên eBay


Đối với trường hợp chỉnh sửa sản phẩm đã đồng bộ trên eBay, khi sản phẩm phát sinh order, hệ thống Merchize sẽ ghi nhận thành sản phẩm mới (khi đẩy fulfill bạn cần update lại artwork).


4. Đồng bộ thông tin order từ eBay về Merchize


Mỗi order được đặt từ link sản phẩm được đồng bộ từ Merchize lên eBay sẽ được tự động đẩy về hệ thống fulfillment của Merchize cùng với thông tin, artwork của sản phẩm. 


Trường hợp sản phẩm đồng bộ từ Merchize sang eBay, nhưng được sửa title bên eBay thì order sync về vẫn dùng sản phẩm của Merchize và trong order hiển thị thêm note: Khi đơn hàng đã được xử lý và có tracking, Merchize sẽ đẩy trực tiếp tracking trở lại lên eBay. Lúc đó khách hàng cũng sẽ nhận được mail báo update tracking của eBay ngay sau khi hệ thống đẩy tracking lên eBay .


Bạn có thể hủy đơn, thay đổi thông tin hoặc artwork của order trong trường hợp order vẫn đang ở trạng thái "Unfulfilled". Để biết thêm chi tiết về quy trình fulfill vui lòng liên hệ trực tiếp với support Merchize.5. Theo dõi trạng thái & lịch sử Product Listings:


Ở Product, click vào More Action > View synced productGiao diện Product Listing Overview cho phép bạn xem thông tin về sản phẩm đã publish lên các kênh và store, lịch sử tạo, trạng thái tùy chỉnh & processing của Listing.
Người dùng cũng có thể xem và lọc danh sách theo nhiều tiêu chí:

 1. Action Type: Create (thao tác publish product), Update (thao tác update lại thông tin product).
 2. Status: 
 • All: Tất cả các trạng thái.
 • Pending: Chuẩn bị đẩy đồng bộ product.
 • Processing: Đang xử lý đồng bộ product.
 • Success: Đồng bộ thông tin product thành công.
 • Failed: Đồng bộ thông tin product thất bại.

       3. Product Title: Tìm kiếm product/listing theo Product Title (cho phép hiển thị các kết quả chính xác và liên quan).

 4. Channel: Nền tảng bán hàng.

      5. Store: Tên cửa hàng.


* Cột "Product": Tên sản phẩm kèm link đến màn hình chi tiết product trên Merchize

* Cột "Store": Tên store của listing được đồng bộ. Product được đồng bộ thành công người dùng có thể click vào store name để xem nhanh thông tin chi tiết product trên eBay.