Tính năng tích hợp của Merchize giúp các seller có thể bán hàng đa nền tảng và quản lí nhiều store cùng lúc trên 1 hệ thống duy nhất, đồng thời đồng bộ đơn hàng về Merchize để xử lý & fulfill. 


Hệ thống cho phép tạo sản phẩm trực tiếp trên Merchize & đồng bộ listing cùng lúc đa kênh, chưa hỗ trợ đồng bộ cho sản phẩm được import từ nền tảng khác về Merchize.


Để bắt đầu đồng bộ sản phẩm từ Merchize lên nền tảng Etsy, trước tiên bạn cần phải thiết lập kết nối store Etsy với Merchize
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Merchize.
 2. Từ Dashboard > chọn Integration > Etsy.
 3. Bấm Connect to EtsyTiếp tục thao tác cho phép Allow Access & tích hợp Merchize app.1. Mô tả các trạng thái Listing: 

Cột "Connected Platforms" sẽ hiển thị thông tin các store Etsy đã đồng bộ thông tin product.Trong đó, các trạng thái của quá trình đồng bộ sẽ được thể hiện bằng các màu sắc icon như sau:Icons
Status
Màu nguyên bản
Đồng bộ thông tin product thành công (trạng thái là Published)
 Màu vàng
Đã đồng bộ thông tin product, sau đó có chỉnh sửa nhưng chưa đồng bộ lại
 Màu xám
Đang đồng bộ thông tin product 
 Màu đỏ
Đồng bộ thông tin xảy ra lỗi (trạng thái Error)

2. Đồng bộ thông tin product 


 2.1. Đồng bộ từng product


Để đồng bộ từng product lên Etsy, người dùng cần thao tác trong chi tiết của product.


Bước 1: Tạo product mới hoặc vào chi tiết product cần đồng bộ lên Etsy. (Tìm hiểu thêm về quy trình tạo sản phẩm Create Regular Product hoặc tạo chiến dịch Create Campaign).

Một số lưu ý khi tạo sản phẩm để list lên Etsy:


- Tittle sản phẩm tối đa là 140 kí tự, và không được viết hoa tất cả chữ cái. (Các loại kí tự hợp lệ bao gồm: chữ cái, số, dấu câu, kí hiệu toán học, dấu cách, ™, ©, và ®)
- Giá sản phẩm lớn hơn 0.2 USD.
- Sản phẩm chứa ít nhất 1 ảnh Product gallery hoặc ảnh variant.
- Sản phẩm chỉ chứa tối đa 70 variants.
- Description sản phẩm không được bỏ trống, thông tin với định dạng HTML hoặc có styling và chứa kí tự đặc biệt thì khi sync sang Etsy sẽ chuyển thành dạng text cơ bản. Nếu có chứa ảnh thì sẽ tự động convert dạng link ảnh.
(Nếu cần chèn size guide thì nên chuyển thành dạng text hoặc chèn ảnh ở Product gallery).
- Sync tối đa 10 ảnh cho 1 listing: Hệ thống sẽ lấy ưu tiên ảnh trong Product gallery, còn lại lấy ảnh của variants.
- Thêm & sử dụng được tối đa 13 tags, mỗi tag không chứa quá 20 kí tự.

Notes:

- Khi sản phẩm có hơn 1 Product Type (chẳng hạn tạo sản phẩm gồm có T-shirt và Hoodie) hoặc có hơn 2 Attributes (chẳng hạn gồm Product Type, Size, Color) thì khi sync sang Etsy sẽ được gộp & chuyển thành combined variants (Ví dụ nếu tạo 1 sản phẩm có Product type là Hoodie, Size: S, Color: Black I White, thì sẽ thành variants dạng: Hoodie-S-Black, Hoodie-S-White).

- Listing sẽ hiển thị số lượng (tồn kho) tối đa cho 1 product variant là 999 trên Etsy. 


Bước 2: Tại cột "Connected Platforms", click "Publish" để đồng bộ thông tin lên Etsy. (hoặc Save product để lưu lại)

 • Cửa sổ mới hiện lên, chọn Category & Shipping profile cho listing. 

- Category (thông tin bắt buộc): tìm & chọn danh mục sản phẩm theo các category có sẵn trên Etsy.

- Shipping Profile (thông tin bắt buộc): hiển thị tất cả những shipping profiles theo cấu hình của store trên Etsy. Nếu chưa tạo thì người dùng cần vào tài khoản Etsy và cài đặt trước.

 • Khi hiện trạng thái Published là mặc định listing sẽ được Active trên cửa hàng Etsy. (người dùng nên xem lại và check kĩ tất cả các thông tin trước khi bấm publish). 2.2. Đồng bộ nhiều product bằng bulk action


Bước 1: Tại màn hình danh sách product tích chọn các product cần đồng bộ. Click "Actions" và chọn "List Products on Channels" 


Bước 2: Pop-up hiển thị các store đã kết nối, người dùng chọn channel, store, category, shipping profile cần đẩy đồng bộ thông tin product.

 


Bước 3: Click "Publish" để đồng bộ thông tin các product lên Etsy hoặc "Cancel" để hủy thao tác.3. Chỉnh sửa & cập nhật thông tin product lên Etsy


Di chuyển vào màn hình product detail và chỉnh sửa thông tin.
 • Cho phép chỉnh sửa các thông tin:
 • Title
 • Description
 • Tags
 • Product gallery
 • Varients: price, sku
 • Category
 • Shipping


Sau khi chỉnh sửa thông tin bất kỳ và nhấn Save Product thì hệ thống tự động chuyển sang trạng thái đã chỉnh sửa, icon store được tích hợp sẽ chuyển sang màu vàng. Bấm Update để đồng bộ lại.

 

Lưu ý: Merchize chỉ đồng bộ sản phẩm & thông tin một chiều từ Merchize --> Etsy. Để chỉnh sửa sản phẩm, bạn cần thao tác trên Merchize sau đó publish lại thông tin lên Etsy, không sửa trực tiếp trên Etsy. 


Đối với trường hợp chỉnh sửa sản phẩm đã đồng bộ trên Etsy, khi sản phẩm phát sinh order, hệ thống Merchize sẽ ghi nhận thành sản phẩm mới (khi đẩy fulfill bạn cần update lại artwork).


4. Đồng bộ thông tin order từ Etsy về Merchize


Mỗi order được đặt từ link sản phẩm được đồng bộ từ Merchize lên Etsy sẽ được tự động đẩy về hệ thống fulfillment của Merchize cùng với thông tin, artwork của sản phẩm. 


Khi đơn hàng đã được xử lý và có tracking, Merchize sẽ đẩy trực tiếp tracking trở lại lên Etsy. Lúc đó khách hàng cũng sẽ nhận được mail báo update tracking của Etsy ngay sau khi hệ thống đẩy tracking lên Etsy.


Bạn có thể hủy đơn, thay đổi thông tin hoặc artwork của order trong trường hợp order vẫn đang ở trạng thái "Unfulfilled". Để biết thêm chi tiết về quy trình fulfill vui lòng liên hệ trực tiếp với support Merchize.
5. Theo dõi trạng thái & lịch sử Product Listings:


Ở Product, click vào More Action > View synced productGiao diện Product Listing Overview cho phép bạn xem thông tin về sản phẩm đã publish lên các kênh và store, lịch sử tạo, trạng thái tùy chỉnh & processing của Listing.Người dùng cũng có thể xem và lọc danh sách theo nhiều tiêu chí:

 1. Action Type: Create (thao tác publish product), Update (thao tác update lại thông tin product).
 2. Status: 
 • All: Tất cả các trạng thái.
 • Pending: Chuẩn bị đẩy đồng bộ product.
 • Processing: Đang xử lý đồng bộ product.
 • Success: Đồng bộ thông tin product thành công.
 • Failed: Đồng bộ thông tin product thất bại.

       3. Product Title: Tìm kiếm product/listing theo Product Title (cho phép hiển thị các kết quả chính xác và liên quan).

 4. Channel: Nền tảng bán hàng.

       5. Store: Tên cửa hàng.


* Cột "Product": Tên sản phẩm kèm link đến màn hình chi tiết product trên Merchize

* Cột "Store": Tên store của listing được đồng bộ.