Tính năng tích hợp của Merchize giúp các seller có thể bán hàng đa nền tảng và quản lí nhiều store cùng lúc trên 1 hệ thống duy nhất, đồng thời đồng bộ đơn hàng về Merchize để xử lý & fulfill. 


Hệ thống cho phép tạo sản phẩm trực tiếp trên Merchize & đồng bộ listing cùng lúc đa kênh, chưa hỗ trợ đồng bộ cho sản phẩm được import từ nền tảng khác về Merchize.


Để bắt đầu đồng bộ sản phẩm từ Merchize lên nền tảng WooCommerce, trước tiên bạn cần phải thiết lập kết nối store WooCommerce với Merchize
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Merchize.
 2. Từ Dashboard > chọn Integration > WooCommerce.
 3. Nhập URL store WooCommerce cần kết nối, sau đó bấm Connect.
 4. Tiếp tục thao tác cho phép & tích hợp Merchize app.1. Mô tả các trạng thái Listing: 

Cột "Connected Platforms" sẽ hiển thị thông tin các store WooCommerce đã đồng bộ thông tin product.Trong đó, các trạng thái của quá trình đồng bộ sẽ được thể hiện bằng các màu sắc icon như sau:Icons
Status
Màu nguyên bản
Đồng bộ thông tin product thành công (trạng thái là Published)
 Màu vàng
Đã đồng bộ thông tin product, sau đó có chỉnh sửa nhưng chưa đồng bộ lại
 Màu xám
Đang đồng bộ thông tin product 
 Màu đỏ
Đồng bộ thông tin xảy ra lỗi (trạng thái Error)

2. Đồng bộ thông tin product 


 2.1. Đồng bộ từng product

    Để đồng bộ từng product lên WooCommerce, người dùng cần thao tác trong chi tiết của product.

 • Bước 1: Tạo sản phẩm mới hoặc vào chi tiết product cần đồng bộ lên WooCommerce(Tìm hiểu thêm về quy trình tạo sản phẩm Create Regular Product hoặc tạo chiến dịch Create Campaign).
 • Bước 2: Tại thông tin "Connected Platforms", click "Publish" để đồng bộ thông tin lên WooCommerce.


 • Khi cột Status hiện trạng thái Active là sản phẩm đã publish trên cửa hàng WooCommerce thành công & sẵn sàng để bán.


* Hệ thống có thể cho phép đồng bộ tối đa variants theo setting trên WooCommerce, và đồng bộ được description với định dạng HTML. 2.2. Đồng bộ nhiều product bằng bulk action

 • Bước 1: Tại màn hình danh sách product tích chọn các product cần đồng bộ. Click "Actions" và chọn "List Products on Channels


 • Bước 2: Hệ thống hiển thị các store WooCommerce đã kết nối, người dùng chọn một hoặc nhiều store cần đẩy đồng bộ thông tin product.

 


 • Bước 3: Click "Publish" để đồng bộ thông tin các product lên WooCommerce hoặc "Cancel" để hủy thao tác.
3. Chỉnh sửa & cập nhật thông tin product lên WooCommerce

Khi người dùng chỉnh sửa thông tin product trên hệ thống Merchize, icon WooCommerce chuyển màu vàng,

người dùng nếu cần đồng bộ lại thông tin product bằng cách click button "Update" trong chi tiết product.

 


Lưu ý: Merchize chỉ đồng bộ sản phẩm & thông tin một chiều từ Merchize --> WooCommerce. Để chỉnh sửa sản phẩm, bạn cần thao tác trên Merchize sau đó publish lại thông tin lên WooCommerce, không sửa trực tiếp trên WooCommerce


Đối với trường hợp chỉnh sửa sản phẩm đã đồng bộ trên WooCommerce, khi sản phẩm phát sinh order, hệ thống Merchize sẽ ghi nhận thành sản phẩm mới (khi đẩy fulfill bạn cần update lại artwork).4. Đồng bộ thông tin order từ WooCommerce về Merchize


Mỗi order được đặt từ link sản phẩm được đồng bộ từ Merchize lên WooCommerce sẽ được tự động đẩy về hệ thống fulfillment của Merchize cùng với thông tin, artwork của sản phẩm. 


Khi đơn hàng đã được xử lý và có tracking, Merchize sẽ đẩy trực tiếp tracking trở lại lên WooCommerce. Lúc đó khách hàng cũng sẽ nhận được mail báo update tracking của WooCommerce ngay sau khi hệ thống đẩy tracking lên WooCommerce.


Bạn có thể hủy đơn, thay đổi thông tin hoặc artwork của order trong trường hợp order vẫn đang ở trạng thái "Unfulfilled". Để biết thêm chi tiết về quy trình fulfill vui lòng liên hệ trực tiếp với support Merchize.


* Với trường hợp khi disconnect store WooCommerce với Merchize, nếu URL store WooCommerce dùng để tích hợp trước đó vẫn không đổi, khi bạn reconnect store thì dữ liệu của listing cũng tự động đồng bộ lại.
5. Theo dõi trạng thái & lịch sử Product Listings:

Ở Product, click vào More Action > View synced productGiao diện Product Listing Overview cho phép bạn xem thông tin về sản phẩm đã publish lên các kênh và store, lịch sử tạo, trạng thái tùy chỉnh & processing của Listing.


Người dùng cũng có thể xem và lọc danh sách theo nhiều tiêu chí:

 1. Action Type: Create (thao tác publish product), Update (thao tác update lại thông tin product).
 2. Status: 
 • All: Tất cả các trạng thái.
 • Pending: Chuẩn bị đẩy đồng bộ product.
 • Processing: Đang xử lý đồng bộ product.
 • Success: Đồng bộ thông tin product thành công.
 • Failed: Đồng bộ thông tin product thất bại.

       3. Product Title: Tìm kiếm product/listing theo Product Title (cho phép hiển thị các kết quả chính xác và liên quan).

       4. Channel: Nền tảng bán hàng.

       5. Store: Tên cửa hàng.

* Cột "Product": Tên sản phẩm kèm link đến màn hình chi tiết product trên Merchize

* Cột "Store": Tên store kèm link đến giao diện product trên WooCommerce. (Chỉ áp dụng với sản phẩm Woocommerce được đồng bộ thành công).