Hiện tại, để kết nối Merchize và Shopify, bạn cần cài đặt thông qua Custom app và sử dụng quyền truy cập Access Token.


Hướng dẫn

1. Trước tiên bạn cần cho phép quyền tạo Custom app nếu bạn chưa tạo app nào trước đó

  • Tại trang Shopify admin, đi tới Settings > Apps and sales channels
  • Chọn Develop apps.
  • Nhấp vào Allow custom app development.Nếu bạn đã tạo Custom App rồi, vui lòng đi tới bước 2.2. Tạo Custom app

  • Vào Settings > Apps and sales channels
  • Chọn Develop apps.
  • Nhấp vào Create a custom app.
  • Trong cửa sổ bật lên, điền thông tin App name và chọn tài khoản App developer.
  • Sau đó bấm Create app.3. Tại tab Overview, nhấp vào Configure Admin API scopes.

Trong mục Admin API access scopes, bạn cần bật các phạm vi truy cập sau:


 

ScopesPermissions required
Ordersread_orders

write_orders

Productsread_products

write_products

Third-party fulfillment ordersread_third_party_fulfillment_orders

write_third_party_fulfillment_orders

Assigned fulfillment ordersread_assigned_fulfillment_orders

write_assigned_fulfillment_orders

Merchant-managed fulfillment ordersread_merchant_managed_fulfillment_orders

write_merchant_managed_fulfillment_orders

Inventoryread_inventory
Customersread_customers


  • Nhấp Save để lưu.
  • Nhấp vào Install app để lấy Access token.


4. Ở trang API credentials, nhấp vào Reveal token once và copy Admin API access token

(Lưu ý: Admin API access token chỉ hiển thị 1 lần vì lý do bảo mật trên Shopify, bạn cần sao chép và lưu lại để dùng sau này).
5. Sau đó, tại trang Merchize dashboard, đi tới Integration > Shopify

Nhập tên miền store Shopify của bạn và dán Admin API access token vừa sao chép vào các trường tương ứng.


Ở section Shop Connected, stores nào hiện trạng thái Active là đã connect thành công.Tính năng tích hợp của Merchize x Shopify giúp các seller có thể bán hàng đa kênh và quản lí nhiều store cùng lúc trên 1 nền tảng duy nhất, đồng thời đồng bộ đơn hàng về Merchize để xử lý các đơn hàng.  

- Để tạo & đồng bộ sản phẩm từ Merchize lên Shopify > Xem hướng dẫn
- Để đồng bộ đơn hàng từ Shopify về Merchize > Xem hướng dẫn