Để đồng bộ đơn từ Shopify về Merchize, trước tiên bạn cần phải thiết lập kết nối store Shopify với Merchize


Hiện tại, để kết nối Merchize và Shopify, bạn cần cài đặt thông qua Custom app và sử dụng quyền truy cập Access Token. Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.


Sau đó, những order mới phát sinh và chưa được fulfill cho những sản phẩm có vendor là Merchize sẽ được sync qua hệ thống Merchize để Merchize fulfill. Bạn chỉ việc lên Merchize và upload artwork cho order đó để Merchize fulfill. Nếu sản phẩm đó đã từng được upload artwork, bạn sẽ không cần upload lại artwork nữa.


Khi có tracking, Merchize sẽ đẩy trực tiếp trở lại order trên Shopify. Lúc đó khách hàng cũng sẽ nhận được mail báo update tracking của Shopify.

Lưu ý: Bạn có thể lấy các trường thông tin personalize của đơn hàng từ 2 app Customily và Variant Option Product Options trên Shopify về store Merchize.


Chọn Vendor Là Merchize Cho Những Sản Phẩm Trên Shopify


Sau khi kết nối Shopify với Merchize, để các order Shopify có thể được sync sang hệ thống Merchize, bạn sẽ cần set Vendor của các sản phẩm là Merchize.

Có 2 cách để chọn vendor là Merchize trên Shopify:

Cách 1: Vào từng sản phẩm để set Vendor.

Vào từng sản phẩm mà bạn muốn để Merchize fulfill cho bạn, để ý cột phía bên phải, phần Organization, chọn Vendor là Merchize. Nếu chưa có thì bạn sẽ cần gõ chữ Merchize vào. Bạn cần lưu ý tên Vendor là Merchize với chữ M viết in hoa và các chữ còn lại viết thường. Nếu bạn viết sai tên hoặc quên không add vendor vào sản phẩm, hệ thống sẽ không thể nhận diện để lấy order được.

Sau đó, nhớ Save lại để lưu lại thông tin.

 


Cách 2: Set Vendor hàng loạt 

  • Để setup Vendor hàng loạt, ở ngoài trang Products, bạn chọn tất cả sản phẩm hoặc chọn những sản phẩm mà bạn muốn setup, rồi chọn Edit Products

  • Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến trang Bulk editor. Ở đây nếu chưa thấy trường thông tin Vendor để chỉnh sửa, bạn có thể chọn Add fields > Vendor.


  • Sau đó bạn sẽ thấy thêm cột Vendor cho các sản phẩm. Lúc này nhập Merchize lần lượt cho các sản phẩm đó rồi chọn SAVE để lưu lại là xong.Sau đó, những order mới phát sinh và chưa được fulfill cho những sản phẩm có vendor là Merchize sẽ được sync qua hệ thống Merchize để Merchize fulfill. Bạn chỉ việc lên Merchize và upload artwork cho order đó để Merchize fulfill. Nếu sản phẩm đó đã từng được upload artwork, bạn sẽ không cần upload lại artwork nữa.


Khi đơn hàng đã được xử lý và có tracking, Merchize sẽ đẩy trực tiếp trở lại order trên Shopify. Lúc đó khách hàng cũng sẽ nhận được mail báo update tracking của Shopify ngay sau khi hệ thống đẩy tracking lên shopify.


Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng:


  1. Chỉ hoạt các order từ Shopify của các sản phẩm đã set vendor là Merchize và chưa fulfill mới được hệ thống sync sang. Hệ thống sẽ lấy tất cả các order chưa fulfill mà có sản phẩm có vendor là Merchize.
  2. Vendor "Merchize" phải viết đúng chữ M in hoa, các chữ khác in thường, nếu không hệ thống sẽ không nhận được.
  3. Đối với các trường hợp order có nhiều sản phẩm, trong đó chỉ có 1 vài sản phẩm có vendor là Merchize: Khi đó hệ thống sẽ chỉ sync sang sản phẩm có set vendor là Merchize và Merchize sẽ xử lý và trả lại tracking cho sản phẩm đó. Sau khi trả tracking, Shopify cũng sẽ gửi mail báo tracking cho khách hàng biết. Nhưng vì order này có cả những sản phẩm không phải của Merchize fulfill, nó sẽ hiển thị là Partially Fulfilled sau khi đã được fulfill. Bạn cần fulfill cả những sản phẩm còn lại trong order đó? hãy chọn vendor cho sản phẩm đó là Merchize. Lúc đó Merchize cũng sẽ fulfill cả những order sau này của các sản phẩm đó nữa. Để tránh phải trả nhiều lần phí ship cho các order của các supplier khác nhau, hãy cân nhắc chọn Merchize làm vendor cho tất cả các sản phẩm của bạn.
  4. Order cần thay đổi thông tin? Ngoài việc sửa trong shopify, còn cần sửa trên trang seller vì 1 khi order đã được đẩy sang hệ thống thì sẽ không cập nhật lại những thay đổi nữa. Nên nếu có cần thay đổi thông tin địa chỉ shipping .v.v. gì thì bạn sẽ cần vào trong order đó trên trang seller.merchize.com để update thông tin. Và để chắc chắn hơn thì bạn cần báo lại cho supporter biết.


Ngoài ra, bạn cần hỗ trợ gì thêm, cứ liên hệ với support Merchize nhé!