Để cập nhập thông tin chính xác & kịp thời về:


- Giá sản phẩm & giá ship: tham khảo trong trang chi tiết từng loại sản phẩm 

- Phương thức & line ship: liên hệ đội ngũ support để tư vấn

- Thời gian ship thực tế: cập nhập thông tin trên fanpage & group Merchize Việt Nam hoặc liên hệ trực tiếp đội ngũ support.


Ngoài ra, để nhận thông tin và báo giá riêng về sản phẩm và dịch vụ vui lòng liên hệ support Merchize để được hỗ trợ chit tiết.