Để topup tiền vào Merchize Balance từ tài khoản LianLian, bạn thực hiện theo các bước sau:1. Đăng nhập vào tài khoản Merchize.

2. Ở Sidebar menu, đến trang Billing, sau đó chọn Topup ở mục Credit.

3. Chọn tab Instant Deposit > LianLian Global.


4. Điền thông tin topup

  • Amount: Nhập số tiền cần nạp (phí 0%)

  • Note: nhập ghi chú giao dịch (không bắt buộc)


Xong nhấn Submit.


5. Màn hình sẽ chuyển hướng đến trang Login của LianLian, bạn cần đăng nhập để thực hiện tiếp các bước xác nhận giao dịch.Kiểm tra lại thông tin về giao dịch, sau đó nhấn Next.6. Bấm "Confirm and pay" để xác nhận thanh toán.


(Nếu có nhiều loại Balance ngoại tệ khác nhau ở tài khoản LianLian, bạn có thể lựa chọn 1 loại bất kì, LianLian sẽ áp dụng phí chuyển đổi theo USD & hiển thị số tiền thực bạn cần thanh toán)Xem lịch sử giao dịch


Sau khi xác nhận thanh toán thành công > Hệ thống điều hướng người dùng về màn hình Billing.


Trạng thái ban đầu hiển thị "pending" > Sau khoảng 30s hệ thống xử lý sẽ thành công hiển thị là "approved".