Để kết nối tài khoản Amazon của bạn với Merchize, vui lòng làm theo hướng dẫn các bước sau: 


Lưu ý:  Xin hãy đọc toàn bộ guide trước khi bắt đầu kết nối tài khoản Amazon của bạn với Merchize, và làm theo từng bước của hướng dẫn này để đảm bảo an toàn cho tài khoản Amazon. 


Bước 1: Đăng nhập vào Merchize Account tại https://seller.merchize.com/ rồi đến phần Integration > Amazon 


Bước 2: Để kết nối với Merchize bạn cần thông tin Marketplace ID, Store Name của tài khoản Amazon Seller Central.  

Ở màn hình Integration Amazon trên Merchize, bạn nhập đầy đủ thông tin 


- Marketplace ID

- Store Name


Đảm bảo tích chọn "I have read and agreed with the documentation" để đồng ý đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể sử dụng tính năng này.


 

Sau khi nhập các thông tin thì click vào Copy Amazon App URL button để lấy link truy cập cấp phép ứng dụng.


Bước 3: Tiếp theo, mở cửa sổ mới (hoặc mở trên VPS, máy tính khác) & paste link đã copy ở bước trên để đăng nhập vào Amazon Seller Central của bạn.


Lưu ý: Ở bước đăng nhập vào tài khoản Amazon, nếu bạn đang sử dụng dịch vụ VPS hoặc sử dụng IP riêng để truy cập cho tài khoản Amazon thì cần mở trên VPS/IP tương ứng dùng cho account đang đăng nhập (nhớ chắc chắn bước này để tránh Amazon phát hiện truy cập từ IP bất thường hoặc vi phạm đăng nhập nhiều tài khoản trên một máy tính).


Bước 4: Màn hình cấp phép ứng dụng mở ra. Sau đó bạn vào nhấn đồng ý với điều khoản và click Confirm button. 


Bước 5: Sau khi nhấn Confirm thì tài khoản Amazon của bạn hiển thị phía bên phải như hình trên với status ‘Active’ và actions ‘Sync’ có nghĩa là bạn đã kết nối thành công tài khoản Amazon với Merchize và sẵn sàng sync đơn và fulfill.  Giờ đây, khi đã kết nối thành công, mỗi khi có order mới trên Amazon là bạn có thể thấy ngay trong phần order của Merchize, đi kèm với tag của order theo dạng "amazon_tên_tài_khoản_amazon_của_bạn".


Sau khi đơn Amzon được đẩy fulfill & có tracking, tracking cũng sẽ tự động đẩy & update lên store Amazon của bạn.


Làm tương tự các bước trên nếu bạn muốn kết nối thêm với nhiều tài khoản Amazon Seller.