Đăng nhập vào tài khoản Merchize của bạn

Vào Orders trên Merchize Admin > Click button Create order

Hệ thống hiển thị màn hình Create Order như sau:

(Bạn có thể cài đặt tích hợp với Shopify, Amazon, Etsy, Ebay, Woocommerce,... để đồng bộ đơn & fulfill tự động trên hệ thống Merchize).


I. Chọn/Tạo sản phẩm đã tạo:

Từ màn hình Create order > Click button Click to add

Hệ thống hiển thị popup chọn sản phẩm:1. Thanh tìm kiếm sản phẩm

2. Phần hiển thị list sản phẩm đã tạo có trong hệ thống (lưu ý: chỉ hiển thị những sản phẩm ở trạng thái Active)

3. Phần chọn các thuộc tính của sản phẩm (màu sắc, size)

4. Trường hợp muốn tạo 1 sản phẩm mới hoặc không tìm kiếm thấy sản phẩm muốn chọn > Click "create new product" để chuyển hướng đến trang tạo Product campaign.

--> Chi tiết tạo sản phẩm bạn có thể xem thêm tại đây

Sau khi chọn ít nhất 1 sản phẩm và variant tương ứng > Thông tin sản phẩm hiển thị góc dưới của popup, đồng thời enable button Add to order và button Reset

 

-  Button Reset: Click Reset để clear toàn bộ thông tin đã chọn trở về trạng thái lúc chưa chọn 

-  Button Add to order: Cho phép thêm sản phẩm đã chọn vào order

-  Button Cancel: Hủy thao tác chọn sản phẩm, đóng popupII. Phần hiển thị sản phẩm được chọn:


Sau khi sản phẩm được Add to order được hiển thị như sau:

Trường hợp muốn xóa sản phẩm đã thêm → Click button   III. Nhập thông tin người nhận hàng:

 

Nhập đầy đủ các thông tin được đánh dấu *:


 

(Để xóa toàn bộ thông tin đã nhập, bấm nút Reset)


Hoàn thành nhập đầy đủ thông tin hợp lệ > Click button Create order để tạo  > Order sau khi tạo thành công sẽ hiển thị trong phần quản lý Order.


Bạn có thể bấm vào Mã Order để xem chi tiết đơn hàng mới cùng với sản phẩm và thiết kế mà khách hàng của bạn đã đặt.