1. Import file FBA  

  • Di chuyển vào màn hình Orders. Click chọn Import External Orders > Import file theo template
  • Đối với trường hợp import file không hợp lệ thì tải file Download invalid link items

*** Lưu ý đối với file FBA:

  • Các items trong file không được ghi trùng fnSKU
  • Đường link của ảnh design, mockup là bắt buộc (shared public)
  • LabelURL: định dạng file pdf

Lưu ý: tích chọn warning label thì được hiểu là cảnh báo label

Sau khi import file thành công vui lòng di chuyển sang màn hình Order import log

2. Theo dõi & quản lý order:

Khi mới import xong sẽ có tag là fba. Đối với mục tags thì không cho phép thêm các tag của hệ thống (ví dụ như shopbase, shopify)... nhưng vẫn được thêm các tags khác (ngoài tags hệ thống).

Ngoài ra, trong chi tiết order sẽ bị loại bỏ thanh Shipping Progress ở mỗi package (chỉ hiển thị thanh Order Progress)

  • Tại phần Orders, bấm vào đơn vừa import để xem chi tiết

  • Sau khi đơn được charged và được mapping (xử lý đơn) qua hệ thống Fulfillment. Trong Order hiển thị thông tin về Fulfillment Cost và tổng tiền của các package.

  • Màn hình Box information được gửi về sau khi được đẩy sản xuất & fulfilled

         (Merchize đóng gói packages không giới hạn số lượng và loại sản phẩm trong một Box)

Tại màn hình người dùng xem được thông tin Box và mã tracking từng Box

Chỉnh sửa thông tin ship to và attach lable thùng (file label định dạng PDF), sau đó bấm Comfirm để gửi sang hệ thống Merchize Fulfillment. Lưu ý chỉ được chỉnh sửa 1 lần duy nhất.