1. Mục đích

Cho phép seller tạo các yêu cầu hỗ trợ cho 1 hoặc nhiều Order trên hệ thống, giúp quản lý các vấn đề về đơn hàng tập trung và hiệu quả hơn thay vì rải rác qua nhiều kênh khác nhau.

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Tại màn hình Orders List có các thông tin chính:

  • 1: Số lượng ticket đang ở trạng thái Open cho cả store

  • 2: Bộ lọc trạng thái

  • 3: Bộ lọc Category

  • 4: Bộ lọc Sub-category

  • 5: Số lượng ticket đang ở trạng thái open. 


2.2 Khi click vào icon email của từng đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các ticket đã được tạo cho order đó.

Tại đây, seller có thể tạo ticket mới bằng button "Create ticket", xem các update chưa đọc ở các ticket có title màu xanh, hoặc xem lại các ticket đã được giải quyết có title màu đen và ở trạng thái resolved/ unresolved.

2.3 Tạo 1 ticket mới bằng button "Create ticket".

  • Seller có thể chọn 1 hoặc nhiều ticket ở mục Order number, tiếp theo chọn Category - phân loại các vấn đề và sub-category tương ứng.

  • Các file đính kèm cho phép là dạng ảnh png hoặc jpg, tối đa 3 file và tổng cộng dung lượng không quá 20mb.

  • Seller chọn tiếp Product Type liên quan đến đơn hàng, giải pháp đề xuất, mô tả chi tiết hơn về ticket và bấm Submit


2.4 Thêm comment/ đóng ticket

  • Từ màn hình danh sách ticket, mở 1 ticket có trạng thái Open.

  • Seller có thể xem nội dung đã trao đổi với Support của Merchize, nếu thấy phản hồi của support phía Merchize đã đáp ứng được yêu cầu, seller có thể bấm "Mark ticket as Resolved" để đóng yêu cầu hỗ trợ.


2.5 Re-Open 1 ticket đã resolved/ unresolved.

Với 1 ticket đã được đánh dấu là resolved/ unresolved - ticket đã được đóng, nếu seller vẫn chưa hài lòng thì có re-open lại để tiếp tục yêu cầu support.

Seller cũng có thể đánh dấu vào checkbox "I'm not happy with support of this ticket" để phản ánh chất lượng support của Merchize.