Personalized Product là tính năng cho phép buyer sáng tạo các yếu tố quan trọng của sản phẩm như text, artwork theo ý muốn của mình trong quá trình mua hàng. Tính năng này đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thú vị và góp phần thúc đẩy doanh số của store. Cùng Merchize xem hướng dẫn sử dụng ngay.

I. Giới thiệu chung về module Personalized Product

1. Mục đích: Cung cấp tính năng cho phép người mua hàng cá nhân hóa sản phẩm.

2. Module Personalized version 1.2 cho phép:

 1. Người bán (Seller) tạo, xem, sửa, xóa và quản lý các sản phẩm cá nhân hóa.

 2. Người mua (Buyer) cung cấp nội dung cá nhân hóa khi đặt hàng.

 3. Người bán (Seller) xem chi tiết nội dung cá nhân hóa tại từng đơn hàng và upload artwork tương ứng theo đơn hàng.

II. Hướng dẫn seller tạo và quản lý sản phẩm Personalized

1. Seller quản lý sản phẩm Personalized

1.1 Seller tạo sản phẩm Personalized

Bước 1: Seller đăng nhập vào hệ thống. Mở Product > Create Personalized Product.
→ Chọn sản phẩm từ Preset/Product 


Bước 2: 

 1. Cập nhật ảnh gallery của sản phẩmBước 3: Thiết lập format cho các Element


1. Chức năng chính
- Allow Preview: Tính năng cho phép Buyer xem trước sản phẩm với các yếu tố cá nhân hóa mà họ thêm vào sản phẩm. 

Add Text, Add image, Upload font.

- Kéo/ Di chuyển element đến vị trí mong muốn.

- Lock/ Unlock các element: Khóa element không cho thao tác.

<A> Text Element

 Để thêm Text element, Seller nhấn chọn [Add Text]. 

 • Label: Cập nhật tên element.

 • Placeholder text: Cập nhật nội dung Text.

 • Font family: Thay đổi kiểu chữ.

 • Text color: Thay đổi màu chữ.

 • Text size: Thay đổi cỡ chữ.

 • Text alignment: Căn chữ.

 • Max length: Tích chọn cho phép Buyer nhập số lượng ký tự tối đa.


<B> Image Element

Để thêm Image element, Seller nhấn chọn [Add image].

 • Label: Cập nhật tên element.

 • Placeholder Image: Upload ảnh, thay đổi ảnh upload.

 • Thiết lập Max dimensions: Độ rộng và chiều cao tối đa của ảnh cho phép Buyer upload.

 • Note for buyer: Nhập nội dung ghi chú cho Buyer.


<C> Upload font

Để thêm mới Font cho Text element, Seller nhấn chọn [Upload Font], upload Font File lên hệ thống. Font File để upload cần có định dạng (otf, ttf).


* Text Element : phần Font family chọn Select a font, font được upload hiển thị trong mục Custom fonts. 

(*) Bạn có thể save font chữ yêu thích bằng cách click vào icon ❤️ bên cạnh font chữ đấy.


Ngoài ra, bạn có thể tùy ý thay đổi thứ tự sắp xếp hoặc xóa/thêm các element trong sản phẩm Personalized.


2. Chức năng thiết kế

- Kéo/thả ảnh thay đổi vị trí trên khung preview

- Xoay ảnh

- Xóa ảnh

- Click vào element Text/Image trên preview hiển thị icon bên dưới khung

:Reset element  về vị trí cũ khi chưa sửa


: Xoay trái


: Xoay phải


: Căn giữa theo chiều ngang


Căn giữa theo chiều dọc


: Xóa element đang chọn trên preview


3. Tooltip hỗ trợ

Đưa con trỏ đến các icon hiển thị nội dung hướng dẫn


4. Cập nhật các thông tin  sản phẩm: Title, Description

5. Cập nhật thông tin Attributes, Variants của sản phẩm


 • [Save as draft]: sản phẩm Personalize được tạo thành công dưới dạng draft, Seller được phép sửa.

 • [Submit for review]: Sản phẩm Personalized được tạo thành công dưới dạng chờ duyệt, Seller không được phép sửa.

Note: 

 • Các thông tin được phép sửa và phải duyệt, gồm: Title, Description, Product gallery, Artworks, ảnh variant.

 • Các thông tin được phép sửa và không cần duyệt: Collections, Tags, Facebook Pixel ID, Display, Price, chọn ảnh variants làm default.

 • Trên mỗi variant chỉ được phép sửa Price.

Tính năng mới: Trên hệ thống Merchize, seller có thể sử dụng tính năng là cho phép lấy thông tin personalized của order integration từ Shopbase, Shopify. Với Shopify, hệ thống có thể lấy thông tin personalize từ 2 app: Customily và Variant Option Product Options. 1.2    Seller sửa/xóa sản phẩm Personalized

Bước 1: Seller đăng nhập vào hệ thống. Mở chức năng Quản lý Product. Nhấn chọn sản phẩm Personalized muốn sửa hoặc xóa. 


Bước 2: Thực hiện cập nhật thông tin sản phẩm. Các bước thao tác tương tự như khi tạo sản phẩm Personalized.


Trong trường hợp Seller muốn xóa sản phẩm Personalized, chỉ cần nhấn [Delete product], sản phẩm Personalized đã được xóa thành công.2.    Buyer mua sản phẩm Personalized

2.1    Buyer cập nhật sản phẩm Personalized


Sản phẩm Personalized sau khi Seller tạo ra sẽ hiển thị trên store như sau:Với các sản phẩm Personalized, Buyer phải cung cấp nội dung cá nhân hóa sản phẩm bằng cách tùy chỉnh nhập Text, Upload Image cho sản phẩm. Các vị trí, định dạng của Text, Image sẽ theo đúng như vị trí, định dạng mà Seller đã thiết lập trên Sản phẩm.


Để tùy chỉnh nhập Text, upload Image cho sản phẩm, Buyer thực hiện:

Bước 1: Buyer chọn sản phẩm Personalized cần mua


Bước 2: Buyer cập nhật Text, cập nhật Image sản phẩm Personalized để đặt mua.

2.2    Buyer chọn mua sản phẩm Personalized

Sau khi Add to Cart, màn hình sẽ hiện lên toàn bộ thông tin sản phẩm Personalized mà Buyer vừa order và chuyển đến Proceed to Checkout.

Tại màn hình Proceed Checkout, Buyer nhập các thông tin theo yêu cầu như dưới đây:

Sau khi Check out thành công thành hình sẽ hiện lên thông tin sản phẩm Personalize mà Buyer vừa order.
2.3    Buyer view Order Confirmation Email

Sau khi thanh toán đơn hàng thành công, Buyer sẽ nhận được Order Confirmation Email từ hệ thống

2.4    Buyer theo dõi tình trạng xử lý đơn hàng

Sau khi thanh toán đơn hàng thành công, Buyer có thể Tracking tình trạng xử lý đơn hàng bằng cách click link View order trên Order Confirmation Email.

3.    Seller quản lý Order

3.1 Seller view danh sách Order

- Tại danh sách Orders: 

   + Với các order không phải personalized thì không cho view detail.

   +  Với các order Personalized, hiển thị số Order dạng link cho phép mở màn hình Order detail.


Bước 1: Seller đăng nhập vào hệ thống. Mở chức năng Quản lý Order. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả Order của Store.


3.2 Seller view chi tiết Personalized Order

Bước 1: Seller đăng nhập vào hệ thống. Mở chức năng Quản lý Order. Chọn Personalized Order muốn view chi tiết.


Bước 2: Seller xem chi tiết Personalized Order

Màn hình chỉ show các items là personalized, các items không phải personalized thì không hiển thị