Khi khách hàng trải nghiệm mua sắm trên các cửa hàng online, họ thường thấy những banner quảng cáo các phiên bản sản phẩm đắt hơn hoặc sản phẩm có thể liên quan đến thứ mà khách hàng có ý định mua. Đó là thủ thuật Upsell và Cross-Selling mà các cửa hàng thường xuyên sử dụng để kích thích hành vi mua sắm của người dùng và thu lại lợi nhuận cao. 


Để tạo cơ hội gia tăng doanh số và upsell cho seller, tính năng Upsell và Cross-Selling đã được ra mắt. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cho seller Merchize.


  1. Quản lý Offer. 


Module quản lý Offer cho phép Seller có thể xem, tạo, sửa và xóa Offer tùy ý. 


Để tạo Offer mới cho khách hàng, Seller làm theo các bước như sau:


Step 1: Trên Dashboard, trong mục Upsell Offers trên thanh Bar, chọn Create new offer.
Step 2: Nhập đầy đủ các dữ liệu vào Form được cung cấp.


  1. Đối với mục Basic Information


- Name: Seller nhập tên của Offer, seller có thể search lại được từ danh sách Offer trong cửa hàng của mình. Tên này sẽ không được hiển thị đối với khách hàng. 


- Priority: Số càng nhỏ thì ưu tiên càng lớn. Đối với những Offer có Upsell trigger như nhau, chúng sẽ được hiển thị theo thứ tự ưu tiên (Priority) của Offer trước, rồi đến thứ tự ưu tiên của Product.   1. Đối với mục Upsell trigger


- Trigger location: Seller chọn vị trí hiển thị của Offer trên Thank you page hoặc Order confirmation email.


- Trigger products: Seller có thể chọn All products (để áp dụng offer cho toàn bộ các sản phẩm) hoặc Specific products (để áp dụng offer cho dưới 10 sản phẩm bạn tự chọn).


- Minimum purchase of: Điều kiện số item tối thiểu của đơn hàng. 


- Minimum subtotal of: Điều kiện tiền thanh toán tối thiểu của đơn hàng. 
  1. Đối với mục Upsell offer: Hiển thị tiêu đề, mô tả, product và discount của sản phẩm để thỏa mãn offer.


Trong phần Offer products:


- Recently purchased products: Offer được áp dụng với sản phẩm mà khách hàng vừa thanh toán.

- Specific products: Seller chọn tối đa 10 sản phẩm gợi ý cho khách hàng mua sau khi khách hàng đã thanh toán đơn hàng.

- Discount: Giá trị % giảm giá của sản phẩm được offer dành riêng cho khách hàng sau khi thanh toán đơn hàng trước đó.


Sau đó seller nhấn Create offer để lưu Offer. Step 3: Sửa, xóa và thay đổi trạng thái của offer. 


- Để sửa thông tin Offer, seller vào danh sách Offer, click vào tên offer. 


Sau khi sửa lại thông tin, chọn Save offer. Hệ thống sẽ hiển thị Offer updated successfully.

- Thay đổi trạng thái offer bằng cách click chọn Offer mà bạn muốn thay đổi, chọn Active/ Deactive, click Save offer


Hoặc từ danh sách Offer, chọn Offer -> Bulk action, chuyển trạng thái Activate/ Inactivate.


Seller có thể delete offer bằng 2 cách:


  • Từ danh sách offer, tích chọn offer seller muốn xóa, chọn Bulk Action ->  Delete offer. 


Hoặc trong danh sách offer, click Bulk action -> Delete.


  1. Buyer mua sản phẩm thỏa mãn offer. 


2.1. Tại Thank you Page.


Tại Thank you page, sau khi khách hàng thanh toán giá trị sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị Popup hiện lên (những) sản phẩm thỏa mãn điều kiện offer mà bạn đã setup từ đầu.


Ở phần ảnh sản phẩm thỏa mãn, chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự: Variant -> Gallery. 


2.2. Tại confirm Email.


Phần email của khách hàng sau sẽ hiển thị các sản phẩm được offer, và những sản phẩm đã được thanh toán trên page sản phẩm. 


Sau khi khách hàng bấm vào 1 sản phẩm được offer bất kỳ, trang mua hàng sẽ ngay lập tức xuất hiện.
Hy vọng tính năng mới này sẽ hỗ trợ các seller vít được nhiều sale hơn, cũng như mang đến cho buyer những trải nghiệm mua sắm thú vị.


Nếu seller có thắc mắc về tính năng và nhu cầu fulfill sản phẩm, vui lòng liên hệ team support của Merchize để được hỗ trợ nhanh nhất.