Tính năng Discount sẽ cho phép bạn xem, sửa, tạo mới và quản lý các mã giảm giá cho Store.

I. Cách Tạo Mã Discount

Bước 1

Đăng nhập tài khoản Merchize tại https://seller.merchize.com/ rồi vào Discount > Create Discount.

 

Bước 2

Để tạo mã Discount hoàn chỉnh, vui lòng nhập đầy đủ dữ liệu vào form như hình dưới đây.


1. Discount code

Nhập thông tin mã Discount của bạn. Lưu ý,  khi tạo mã Discount mới không được trùng với mã khác của store đã tạo trước đó hoặc bạn có thể auto gen Discount code bằng cách nhấn "Auto generate".


2. Type

Bạn có thể lựa chọn mã discount dựa theo % (Percentage) hoặc số tiền nhất định (Fixed Value) 

Đơn vị: $, Range: > 0, Decimal: 2 digits.

3. Applies to

  • Entire order: Cho phép chọn phạm vi áp dụng của mã Discount là toàn bộ đơn hàng.
  • Specific products: Cho phép chọn phạm vi áp dụng của mã Discount là 1 số productions được chọn, chưa áp dụng cho variant của products.

4. Minimum requirements

  • Minimum purchase amount: Cho phép chọn giới hạn giá trị tối thiểu được áp dụng mã Discount lấy theo vị trí áp dụng mã Discount từ mục "Applies to".
  • Đơn vị: $, Range: > 0, Decimal: 2 digits.
  • Minimum purchase items:  Cho phép chọn để giới hạn số lượng item tối thiểu được áp dụng mã Discount lấy theo vị trí áp dụng mã Discount từ mục "Applies to". Range: > 0.

5. Customer eligibility

Everyone. Hiện tại, hệ thống chưa giới hạn buyer nào có thể áp dụng mã discount.

6. Usage limits

Dùng để giới hạn số lượng mã discount, Range: > 0. Nếu bỏ chọn sẽ không giới hạn số lượt sử dụng.

7. Display

Nếu tích vào Product detail page thì thông tin về discount code sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm.8. Summary

Tóm tắt toàn bộ tùy chỉnh của mã Discount

(*) LƯU Ý: 

  • Quy tắc làm tròn discount theo từng items hiện tại đang là round half-up. Ví dụ, giá trị discount là $12.345 thì sau khi làm tròn sẽ là $12.34.
  • Mã Discount hiện tại đang được áp dụng với từng quantity của Product. Ví dụ khi Sellers mua 1 product với 4 quantities đi kèm với mã discount $50 thì tổng giá trị discount cho đơn hàng sẽ là $50 x 4 = $200.

Bước 3

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào các trường cuối cùng click button "Create Discounts” để lưu thông tin. Vậy là bạn đã tạo được mã discount thành công cho store của mình.


 

Bạn có thể chỉnh sửa mã Discount thậm chí xóa mã Discount của mình bất cứ lúc nào trong hệ thống quản lý Discount của Merchize.

Để thay đổi nội dung thông tin mã Discount, bạn chỉ cần update lại toàn bộ nội dung tạo Discount ở bước 2 rồi nhấn Save Discount. Song song với nó là Delete Discount nếu bạn có nhu cầu xóa mã Discount.  

II. Cách Kiểm Tra Mã Discount Hoạt Động      

Bước 1

Để kiểm tra mã Discount mà bạn vừa tạo có hoạt động hay không, vui lòng tới trang Checkout của sản phẩm trên store, rồi nhập mã Discount vừa tạo vào mục Discount Code


          

Bước 2

Sau khi nhập mã Discount thành công, trên trang Checkout sẽ hiện ra thông tin như hình dưới đây cũng như mã Discount đã tạo và áp dụng thành công với toàn bộ sản phẩm.

Trong trường hợp mã Discount áp dụng cho từng sản phẩm riêng biệt, thông tin ở trên trang Checkout sẽ hiện ra như hình dưới đây.

Khi khách hàng áp dụng mã discount trên trang Checkout, thông tin hiện lên trong phần Order sẽ như hình dưới đây


         

Trên đây là các bước hướng dẫn tạo code Discount cũng như cách kiểm tra mã Discount hoạt động và vị trí áp dụng mã Discount trong mục order trên Store Merchize. 


Mọi thắc mắc về tính năng trên, vui lòng liên hệ với Support để được hỗ trợ nhanh nhất.