Bạn có thể sử dụng custom labels để phân loại sản phẩm theo ý mình như theo mùa, theo ngách, đánh dấu sản phẩm bán chạy… giúp việc quản lý, tối ưu và báo cáo trên GMC dễ dàng và tiện lợi hơn.

1. Cài đặt custom label

Bạn được phép sử dụng tối đa 5 custom label, được đánh số 0 - 4. Để thêm custom label vào sản phẩm, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Tự đặt định nghĩa và giá trị các biến của custom label.

Ví dụ:

Custom label

Định nghĩa

Giá trị

custom label 0

Mùa

Xuân, Hè, Thu, Đông

custom label 1

Best Seller

Best Seller

custom label 2

Ngách

Thú cưng, ngày của cha

custom label 3

Giá bán

<$10, $10-30, $30-60, >60$

custom label 4

Năm

2018, 2019, 2020

 

 Bước 2: Thêm Custom Label cho các sản phẩm

Đầu tiên bạn vào phần Product > Chọn sản phẩm bạn muốn thêm Tag > Thêm Custom Label vào trường Tags ở box Organization ngoài cùng bên phải.

Bạn bổ sung Custom Label theo cấu trúc customlabel0-ABC, customlabel1-ABC… trong đó ABC là Giá trị còn 0,1,2 là tên của trường custom label. Ví dụ:

Custom label

Định nghĩa

Giá trị

Tag trên Merchize

custom label 0

Mùa

Xuân, Hè, Thu, Đông

Customlabel0-xuân

customlabel0-thu

custom label 1

Best Seller

Best Seller

Customlabel1-Best Seller

custom label 2

Ngách

Thú cưng, ngày của cha

customlabel2-Thú cưng

Customlabel2-Ngày của cha

 

Sau khi thêm Custom Label xong, bạn chọn Save Product và tiếp tục thêm cho các sản phẩm tiếp theo.

 

2. Ứng dụng custom label

2.1. Khi lên chiến dịch:

Thay vì chạy quảng cáo theo kiểu cơ bản 1 campaign - 1 ad set - 500 sản phẩm, bạn có thể sử dụng custom label để chia sản phẩm thành các ad set riêng và tùy chỉnh cho từng ad set như giá bid, từ khóa...

 

Ad set

Giá bid

Từ khóa

Nhóm sản phẩm giá bán <$10

$1


Nhóm sản phẩm giá bán $10-30

$3


Nhóm sản phẩm giá bán >$60

$10

Loại trừ các từ khóa liên quan “giá rẻ”

 

Bạn cũng có thể kết hợp nhiều custom label để chia nhóm sản phẩm chi tiết hơn. Ví dụ bạn kết hợp giá bán và sản phẩm theo mùa để chia nhóm sản phẩm như bên dưới. Nếu đang là mùa hè, bạn để giá bid các sản phẩm mùa hè cao để bán nhanh hơn và giá bid các sản phẩm màu đông thấp hơn


Mùa Xuân

Mùa Hạ

Mùa Thu

Mùa Đông

Nhóm sản phẩm giá bán <$10

Giá Bid: $1

Giá Bid: $1

Loại trừ từ khóa “mùa đông”

Giá Bid: $1

Giá Bid: $1

Loại trừ từ khóa “mùa hè”

Nhóm sản phẩm giá bán $10-30

Giá Bid: $3

Giá Bid: $3

Giá Bid: $3

Giá Bid: $3

Nhóm sản phẩm giá bán >$60

Giá Bid: $10

Giá Bid: $10 Loại trừ từ khóa “giá rẻ”,”mùa đông”

Giá Bid: $10

Giá Bid: $10

Loại trừ từ khóa “giá rẻ”,”mùa hè”

 

2.2. Theo dõi hiệu quả và tối ưu

Việc chia nhỏ các adset giúp bạn có thể theo dõi số liệu chi tiết hơn để nhận biết

  • Nhóm quảng cáo nào đang lãi

  • Nhóm quảng cáo bắt đầu bị đắt lên (Nhóm đồ mùa hè bắt đầu bị đắt lên ở cuối mùa thu)

  • Nhóm quảng cáo không tiêu tiền cần nâng giá bid

  • Từ khóa không phù hợp cho từng nhóm nhỏ

Từ đó, bạn có thể bật tắt, thay đổi giá bid, loại bỏ từ khóa… để quảng cáo được tối ưu hơn

Lưu ý: 

  • Bạn có thể sử dụng 1,2 hoặc nhiều custom label để phân chia sản phẩm. Mục tiêu là để các sản phẩm trong cùng 1 ad set có đặc điểm giống hệt nhau, chỉ các ở các yếu tố nhỏ như kích thước, màu sắc…

  • Các giá trị custom label trên của Merchize chỉ mang tính chất tham khảo, bạn có thể đặt giá trị của riêng mình cho custom label tùy theo đặc điểm sản phẩm bạn đang bán.

3. Lợi Ích Của Custom Label Dành Cho Sellers.

Các giá trị của Custom Label có thể giúp Sellers tối ưu hóa campain và chạy GMC trên Merchize một cách thuận lợi hơn.


Ngoài ra, Custom Label sẽ giúp Sellers có thể chia nhỏ nhóm sản phẩm trong mỗi campain, từ đó việc quản lý, báo cáo trên GMC sẽ được tối ưu và dễ dàng hơn.


Hy vọng bài viết trên đã mang đến những thông tin cần thiết cho bạn sử dụng Custom Label một cách dễ dàng hơn.