Sub Account là 1 tính năng khá tiện lợi để bạn cấp quyền truy cập cho đồng nghiệp, nhân viên .v.v. có thể truy cập và quản lý store của bạn.


Để tạo sub account vào store, trước hết account đó cần phải đã được tạo trên hệ thống. Bạn chỉ cần bảo nhân viên, đồng nghiệp .v.v. dùng email mà bạn muốn cấp quyền rồi đăng nhập vào hệ thống seller.merchize.com để tạo account trên Merchize.


Sau đó, bạn dùng nick chính đăng nhập vào store


Vào Settings > Accounts để bắt đầu add thêm account vào store của bạn.

 

Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị ra như sau. Bạn Click vào nút Add Account phía bên tay phải:


Đến bước này, bạn nhập email mà bạn muốn thêm vào, và chọn vai trò. Ở đây có 2 vai trò: ManagerEditor. Tùy vào nhiệm vụ và vai trò của người bạn muốn add vào mà có thể chọn Manager hay Editor cho phù hợp.

  • Manager là quản lý store, có thể xem và chỉnh sửa mọi thông số trên store.
  • Editor là account của nhân viên, có thể vào tạo sản phẩm, xem order, v.v. nhưng sẽ bị hạn chế hiển thị 1 số phần. Ví dụ: Không xem được statistics, không xem được lịch sử order, billing, không setup được payment và 1 số mục trong settings.

Lưu ý 1: Email bạn dùng để tạo store luôn luôn mặc định có quyền cao nhất trên store - Admin, có thể thêm sửa xóa managers, editors, v.v và managers sẽ không thể xóa bạn khỏi store. 


Lưu ý 2: Sau khi bạn add account mà hiện ra thông báo lỗi như sau có nghĩa là bạn chưa dùng email kia đăng nhập vào hệ thống. Do đó account chưa tồn tại trên hệ thống để phân quyền. Bạn chỉ việc dùng email đó đăng nhập vào seller.merchize.com rồi set quyền lại là xong.


Ngoài ra, khi đăng nhập vào hệ thống, phía trên bên phải sẽ hiển thị vai trò và email của bạn trên store.