Bước 1:

Từ trang chủ của bạn tại Seller.merchize,com truy cập phần Products


Bước 2:

Tick chọn các product cần thêm tag, vào Action  Add tags 


Bước 3:

Tại cửa sổ top up, điền Tag → Enter  Nhấn Save để lưu lại