Bước 1:

Từ màn hình trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập Settings -> Online store


Bước 2:

Tại mục "Display Testimony page on menu and load the following URL" điền link review sản phẩm, nhấn Save để lưu lại