Tại trang chủ store của bạn ở Seller.merchize.com, truy cập phần Order, bạn sẽ được chuyển đến màn hình mặc định như sau

Tại đây seller có thể:

 • Import external orders (import các order từ store bên ngoài về fulfill tại Merchize).
 • Import Order Tracking (import mã số vận chuyển của order).
 • Export Orders (seller sẽ nhận về 1 file CSV cập nhật toàn bộ thông tin về order của khách).

Các order sẽ được hiển thị theo các tiêu chí mặc định là:

 • Payment Status (tình trạng thanh toán) là Paid (Đã Thanh Toán).
 • Fulfillment Status (tinh trạng fulfill) là All (Tất Cả).
 • Fulfillment By (hình thức fulfill) là All (Tất Cả).
 • Artwork Status (trạng thái design trong đơn hàng) là All (Tất Cả).
 • Tracking Availability (trạng thái mã tracking) là All ((Tất Cả).
 • Address Status (trạng thái địa chỉ ship) là All (Tất Cả).
 • Shipment Tracking Status (trạng thái ship) là All (Tất Cả).

Tiếp theo bạn có thể xem các thông tin về order như:

 • Number (mã số order).
 • Time (thời gian đặt hàng).
 • Customer (tên, e-mail và địa chỉ của khách).
 • Tags: mục này gồm 2 tag chính là tên platform mà khách đặt hàng và link web đặt hàng.
  • Ví dụ: trong ảnh khách đặt hàng từ store Woocommerce của mình, link web là teeholic.thimpress.com.
 • Artwork Status: mục này biểu thị những đơn hàng nào còn thiếu design và những đơn hàng nào sẵn sàng để in.
 • Payment status là Paid/ Refunded tùy theo tùy chỉnh phía trên.
 • Fulfillment Status là Unfulfilled/ Fulfilled/ Partial tùy từng order.
 • Fulfillment By là Sellers/ To be decided/ Merchize tùy theo từng order.
 • Artwork Status là Completed/ Incompleted/ Missing tùy theo từng order.
 • Tracking Availability là Completed/ Incompleted/ Missing tùy theo từng order.
 • Address Status là Verifying/ US Valid/ US Invalid/ US Valid Buyer Confirmed/ Other tùy theo từng order.
 • Shipment Tracking Status là Created/ Unknown/ Pre Transit/ In Transit/ Out of Delivery/ Delivered/ Return to Sender/ Failure / Cancelled/ Expired tùy theo từng order.
 • Tracking: mã tracking của đơn hàng.
 • Revenue (giá trị đơn hàng).

Bạn cũng có thể tìm các order dựa vào:

 • Number – Mã order.
 • Tags – Tags order.
 • External Number – Mã Order trên nền tảng Sellers đang bán.
 • Customer Email – Địa chỉ email khách hàng.
 • Customer Name – Tên khách hàng.
 • Product Tiltes – Tên sản phẩm.
 • Product Collections – Danh sách sản phẩm.
 • Product Tags – Tags sản phẩm.

Ở phần tìm kiếm Order dựa vào Product Titles, Merchize đã thêm option Includes "[input text]" vào danh sách gợi ý, vị trí hiển thị là option đầu tiên, khi chọn option này, kết quả sẽ là tất cả order có product title chứa chữ [input text]


Ví dụ: Nhập "Mask", option đầu tiên sẽ là Includes "Mask", chọn option này thì hệ thống sẽ lấy tất cả những order có product title chứa chữ "Mask". Kết quả tìm kiếm sẽ là non-case sensitivity.


Filter này có tương thích với tính năng Export Orders.


Sau đó, để chỉnh sửa thông tin đơn hàng, bạn click vào phần Number của order và được chuyển đến màn hình mới như sau:


 • Khi 1 sản phẩm có sale đầu tiên, bạn cần truy cập order để upload artwork front/ back cho hệ thống xử lý. Nếu có thêm order cho sản phẩm này thì hệ thống sẽ tự động lấy file artwork trước đó để fulfill. 
 • Bạn có thể chỉnh sửa thông tin người nhận hàng tại mục Buyer Details. Ví dụ mình có thông tin khách như ảnh dưới

 • Phần tags sẽ mặc định gồm 2 tag có sẵn là tên platform mà khách đặt hàng và link web khách đặt hàng. Bạn có thể thêm các tag khác tùy mong muốn.

 • Phần Order notes: điền các lưu ý cho fulfill

Hủy order chưa fulfill

 • Khi có order bị hủy/refund hoặc bạn không muốn fulfill tại Merchize thì ngay khi có order bạn vào More Actions -> Cancel Fulfillment trước khi hệ thống kịp fulfill order. Hệ thống sẽ không chấp nhận refurnd/ cancel sau khi đã thực hiện fulfill order.

 • Khi có order lần đâu, seller cần liên hệ với bộ phận support tại Fanpage Merchize Việt Nam để giải quyết các vấn đề về fulfill. Từ những lần sau thì nhân viên fulfill sẽ chủ động liên hệ và làm việc với seller.