Bước 1

Từ trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, vào mục Settings > Online Store.

Bước 2

  • Tick chọn Enable top bar promotion.
  • Điền % discount mong muốn.
  • Tùy chỉnh đoạn text hiển thị trên thanh top bar. Bạn có thể viết bất kỳ text gì tùy ý. Ví dụ: tại đây mình điền theo gợi ý có sẵn là "LIMITED TIME! All Sale. Everything. 20% Off!".
  • Chọn Save để lưu lại thông tin. Lúc này store của bạn đã có thanh top bar discount tương tự ảnh này: