Bước 1:

Tại trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập mục Products


Bước 2:

Trong mục Products, click tên sản phẩm bạn cần sửa giá


Bước 3:

Kéo xuống phần Variants, bạn có thể tick chọn các variant cần sửa giá hoặc tick ô vuông trên cùng để chọn toàn bộ variant, chọn Actions -> Edit price

Bước 4:

Trong form Top up, điền giá mới và chọn Save để lưu thông tin