1. Seller Cần Làm Gì Để Fulfill Order Đầu Tiên?

Các store mới đều chưa được bật chế độ tự động fulfill, do vậy khi có order lần đầu bạn cần liên hệ với team fulfill  để bắt  đầu fulfill  order.

Trong Dashboard Seller, click vào ô chat ở góc phải màn hình, chọn Fulfillment Support để liên hệ với team fulfill.

 

 

Từ những order tiếp theo sẽ có 1 nhân viên fulfill của Merchize liên hệ và trao đổi trực tiếp để hỗ trợ bạn các vấn đề fulfill như tracking, thay đổi orders, v.v..

2. Merchize Có Tính Năng Up Sản Phẩm Trước Rồi Cung Cấp File Artwork Sau Hay Không?

Có. Khi có order cho 1 sản phẩm lần đầu, bạn cần truy cập order để thêm file artwork cho sản phẩm. Lần sau nếu có order khác cho sản phẩm đó thì hệ thống Merchize sẽ tự động lấy file artwork này để thực hiện fulfill đơn hàng.

3. Các Đơn Hàng Fulfill Qua Merchize Có Tự Động Được Add Tracking Không?

  • Các đơn hàng từ eBay, Shopify và WooCommerce sẽ tự động được add tracking sau khi fulfill và có tracking number.
  • Nếu bạn fulfill thủ công thì hệ thống có hỗ trợ file Export Orders để add thủ công tracking vào store của bạn.

4. Khách Hàng Có Nhận Được Thông Báo Tracking Hay Không?

Merchize hoạt động theo nguyên tắc order được sinh ra từ hệ thống nào, thì hệ thống đó có trách nhiệm cập nhập các thay đổi cho khách hàng. Vì vậy:

  • Nếu khách mua hàng trực tiếp trên Merchize thì sẽ nhận được mail báo khi order có tracking number.
  • Nếu order được import từ platform khác thì Merchize sẽ không gửi thông báo cho khách hàng.

5. Có Thể Fulfill Order Có Các Sản Phẩm Mà Merchize Chưa Cung Cấp Hay Không?

Với các sản phẩm Merchize chưa cung cấp, team Merchize sẽ hỗ trợ bạn fulfill theo đúng giá của các nhà cung cấp khác (CustomCat, v.v..) và tracking number cũng phải theo nhà cung cấp đó.