Về cơ bản, khi bạn xong 3 bước trong hướng dẫn tạo store là bạn đã có thể truy cập được store của bạn tại domain của bạn theo dạng https://dia-chi-store-cua-ban.com

Tuy nhiên, nếu bạn thêm WWW vào trước domain thì khi truy cập sẽ gặp lỗi 404 - default backend. Điều này là do chưa setup thêm WWW.

Để setup WWW, rất đơn giản:

 • Vào mục Page Rules trong CloudFlare

 • Chọn Create Page Rule

 • Điền thông tin setting theo hướng dẫn sau:
  • Mục If the Url Matches, bạn điền domain có WWW và ở sau là /*.
   Ví dụ ở đây store của mình là demostore.xyz thì sẽ điền là https://www.demostore.xyz/*
  • Mục Then the settings are: Chọn Forwarding URL và 301 - Permanent Redirect 
  • Ở dưới điền domain của bạn, ví dụ: https://demostore.xyz
  • Sau đó chọn Save and Deploy.

Như vậy là đã xong, khi truy cập https://WWW.dia-chi-store-cua-ban.com, store của bạn vẫn sẽ hiện lên thay vì báo lỗi 404 - default backend.