Vào settings bên tay trái, chọn mục Payment để cài đặt chức năng thanh toán cho store của bạn:

Merchize hiện tại hỗ trợ thanh toán bằng Paypal và Stripe. Bạn cần có tài khoản Paypal và Stripe để thực hiện thanh toán trên Merchize. Ngoài ra Merchize cũng đang thử nghiệm hình thức thanh toán Paypal Pro cho những seller có tài khoản Paypal Pro. Bài viết này gồm có 3 phần:

 1. Hướng dẫn cấu hình thanh toán Paypal Thường.
 2. Hướng dẫn cấu hình thanh toán Paypal PRO.
 3. Hướng dẫn cấu hình thanh toán Stripe.

1. Hướng Dẫn Cấu Hình Thanh Toán PayPal Thường

Đầu tiên bạn tạo account sandbox tại link  https://developer.paypal.com/developer/accounts/create.

Chọn Log in to Dashboard, sau đó chọn Sign Up.

Chọn quốc gia là Việt Nam và chọn tài khoản là Business Account.

Sau đó bạn điền thông tin tài khoản và doanh nghiệp theo hướng dẫn.

Tiếp theo bạn vào trang này để lấy Paypal Paypal Client KeyPaypal secret key: https://developer.paypal.com/developer/applications/.

Bạn sẽ cần đăng nhập với tài khoản paypal bạn dùng để nhận payment trên store.

Sau đó:

 • Ở mục My Apps & Credentials, chọn Live, chọn Create App. Một số vấn đề thường gặp ở bước này:
  • Nếu PayPal yêu cầu confirm email, bạn confirm email theo hướng dẫn rồi quay lại bước này.
  • Nếu bạn đã confirm email nhưng PayPal vẫn yêu cầu confirm email, bạn tắt trình duyệt đi, đợi 1 tiếng rồi bật lại.

 • Chọn App Name rồi chọn Create App.

 • Sau đó, bạn kéo xuống phần Sandbox App Settings và chọn những mục dưới đây để Merchize có thể hoạt động.


 • Trong phần My apps & credentials, chọn app mà bạn đã create ở bước trên. Sau đó copy thông tin về Client IDPaypal Secret Key (ấn Show trong phần Secret để copy).


 • Paste vào phần Payment Settings trong Merchize, chọn Enable Paypal, đê PayPal ENV ở chế độ Production (Chế độ Sandbox là chế độ test dành cho developer. Nếu bạn để “Sandbox”, khách hàng sẽ không thể thanh toán và bạn sẽ không thể nhận được khoản thanh toán từ khách hàng).


 • Sau khi set up Paypal, khách hàng thanh toán order sẽ được chuyển đến giao diện như sau, mục Cancel and Return to sẽ nối với tên tài khoản Paypal của seller.


2. Hướng Dẫn Cấu Hình Thanh Toán Paypal PRO

Với Paypal PRO, khi khách hàng thanh toán có thể nhập thông tin thẻ ở ngoài trang thanh toán ngay mà không cần click thêm vào link Thanh toán bằng Paypal như bình thường.

Tính năng này chỉ dành cho các seller đã có account Paypal PRO. Thông tin về Paypal PRO, bạn có thể xem ở đây.

Cách làm:

 • Vào Settings > Payment.
 • Điền đầy đủ các thông tin vào mục Paypal Payflow Pro. Những thông tin này đều có trong account Paypal PRO của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào account Paypal PRO để xem những thông tin này:
  • Merchant Login, Password: Điền login & password của account Paypal PRO của bạn.
  • Partner: Thông tin partner. Bạn có thể tìm trong account paypal của bạn để xem thông tin này.
  • Paypal Pro ENV: có 2 setting là Sandbox hoặc Production. Nếu bạn muốn test hệ thống thì có thể chọn Sandbox. Lúc này hệ thống sẽ ở chế độ test. Còn để khách hàng thanh toán thực tế thì bạn phải để là PRODUCTION.
 • Sau đó, chọn tick vào Enable PayPal Pro. Nếu bạn đang bật Stripe thì bạn cần phải tắt Stripe đi để mở Paypal Pro.
 • Cuối cùng, Save lại là xong.

3. Hướng Dẫn Cấu Hình Thanh Toán Stripe

Ở phần phương thức thanh toán bằng Stripe, bạn cần điền hai trường Stripe Client keyStripe Secret key.

 • Sau đó copy/past những thông tin này vào các trường dưới đây và nhớ tick chọn enable Stripe, và save lại.