Để fulfill qua WooCommerce với Merchize, vui lòng đọc và làm theo những bước sau:

1 – Mở Tài Khoản Merchize


Bạn cần có tài khoản tối thiểu gói Lite của Merchize và cần confirm lại với support để xem đã được bật chức năng Fulfillment by Merchize cho account của bạn chưa.


Bạn có thể tạo store tại đây: seller.merchize.com
Và liên hệ support trên Facebook Merchize tại đây: Fanpage Merchize Việt Nam


2 – Chuẩn Bị Site WooCommerce


Sau đó, bạn cần có site WordPress đã cài WooCommerce version > 2.6.x
Để Merchize có thể kết nối được với site WordPress của bạn, bạn cần đảm bảo REST API đã được bật và Permalink không ở chế độ default:


Bật API cho site WooCommerce:


vào wp-admin > chọn WooCommerce > Settings > Chọn Tab Advanced > Legacy API và tick vào Enable the legacy REST API


Chuyển chế độ Permalinks:


  • Vào “Settings -> Permalinks”.
  • Dưới phần “Common Settings” chọn bất cứ kiểu nào ngoài “Default” hoặc “Plain”.

Chọn bất cứ gì cho permalinks trong Common Settings ngoài “Plain”. Setting này sẽ xác định cấu trúc đường link cho site của bạn. 


Nếu site của bạn có phần Product Permalinks thì cũng tránh phần “Default” ra.


  • Click vào “Save Changes” để lưu thay đổi.
  • Giờ bạn có thể check xem liệu WooCommerce API có hoạt động không bằng cách vào đường link http://YOUR-WORDPRESS-URL/wc-api/v3/ trên trình duyệt của bạn. Trong đó YOUR-WORDPRESS-URL là địa chỉ domain của bạn. Nếu có kết quả trả về 1 đoạn code JSON thì chứng tỏ API đang hoạt động. (nếu bạn không hiểu code JSON là gì thì cũng đừng lo, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này).

3 – Bắt Đầu Kết Nối Từ Merchize


Tiếp theo, đăng nhập vào store trên Merchize của bạn tại Seller.Merchize.Com


Vào mục Integrations và chọn WooCommerce.

Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến page kiểm soát tình hình kết nối với WooCommerce trên store của bạn.


Ở đây, bạn có thể thấy 1 bên để nhập thông tin site để connect site mới và phần bên phải có hiện danh sách các store WooCommerce đã kết nối. Nếu site nào đã hủy kết nối, bạn có thể thấy Status là Revoked. Site nào đã được kết nối, status là Active.


Tiếp theo, bạn hãy điền tên site và link site WooCommerce của bạn rồi chọn Connect.
+ Điền tên site
+ Điền link của site WordPress của bạn

Bạn sẽ được redirect đến page của WooCommerce trên site bạn hỏi bạn có Approve không. Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào site WordPress của bạn để approve kết nối này.

Nếu sau đó site có status là Active => Đã thành công. Nếu có lỗi, bạn có thể inbox support của Merchize để nhận hỗ trợ.


Bạn có thể ngắt kết nối bằng cách click vào “Disconnect”.


Bạn cũng có thể lặp lại bước 2 nếu muốn connect nhiều store WooCommerce


4 – Kết Nối Đã Xong, Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo?


Giờ chuyện gì sẽ xảy ra khi có khách hàng order trên site WooCommerce của bạn?


Sau khi khách hàng order (trạng thái chuyển thành Processing) => Merchize sẽ tự động import order đó của khách hàng vào phần Order trên site của bạn. Bạn có thể truy cập bằng cách vào phần Order để kiểm tra.


Khi đó, khi bạn xem order sẽ thấy thông tin tương tự như hình ảnh dưới đây. Ở đây, khách hàng đã order 2 sản phẩm với thông tin đầy đủ.


Merchize cũng sẽ tự động tạo 1 product ứng với product trong order đó của bạn. Hoặc nếu đã có product đó (từ order trước) thì Merchize sẽ Map lại sản phẩm đó. Các bạn có thể click trực tiếp vào từng sản phẩn để thay đổi và chỉnh sửa chúng.


Lúc này, để Merchize có thể fulfill cho order đó của bạn, bạn sẽ cần gửi file ảnh cho Merchize.

Bạn có thể làm việc đó bằng cách update product mà Merchize vừa tạo, hoặc vào thẳng Order trên Merchize và upload ảnh PNG vào mục Front (mặt trước)/Back (mặt sau) tương ứng cho order đó.


Khi đó, Merchize cũng tự động update ảnh Front/Back đó cho product đó luôn, lần sau bạn không phải upload lại nữa.

Giờ sản phẩm đã sẵn sàng để fulfill. Team Merchize sẽ tự động fulfill và update lại status vào trong order cho bạn. Bạn có thể check trong mục Orders để xem sản phẩm đã được Fulfill hay chưa.


Ngoài ra, khi order được update tracking, hệ thống sẽ tự động update tracking vào mục Customer Note trong Order trên site WooCommerce của bạn. Như vậy, khách hàng có thể được cập nhật về thông tin tracking để hạn chế khả năng bị dispute hay refund.