Cài đặt General trong Settings


Sau khi truy cập vào mục Settings -> General, bạn sẽ nhìn thấy một số thông tin cài đặt cho store ở phía bên phải màn hình.

Cụ thể, ở mục General sẽ bao gồm những trường thông tin bạn cần hoàn thành như sau:

 1. Store Details

Merchize và khách hàng sẽ sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn khi cần, bao gồm:

 • Store name: Tên cửa hàng.
 • Tag Line: Các sản phẩm mà cửa hàng tập trung bán.
 • Support email: Địa chỉ email khi liên hệ với khách hàng.

general-setting

 

 2. Store Appearance

Store-Appearance

 • Upload Logo: Logo hiển thị cho website.
 • Upload Favicon: Icon hiển thị cho website.
 • Upload Banner: Banner hiển thị cho website.

3. Store Address

Địa chỉ cửa hàng, mục này sẽ cần điền một số thông tin như:


  • Legal Name of Business: Tên doanh nghiệp hợp pháp.
  • Phone: Số điện thoại.
  • Address: Địa chỉ.
  • Postal / ZIP code: Mã số bưu điện.
  • City: Thành phố.
  • State: Bang.
  • Country: Quốc Gia.

 

Store Address

 

4. Timezone

Bạn nên chú ý để múi giờ theo mục tiêu khách hàng tiếp cận.

5. Store Currency

Đơn vị tiền tệ trong cửa hàng. Ở đây đơn vị tiền tệ là USD.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn cài đặt store một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất có thể.